Ελληνικά English
Οικοσελίδα
Χρήσιμες Συνδέσεις
Επικοινωνία
Εκτύπωση Σελίδας
Παραπομπή σε όλα τα Νέα

Subject:Εγκύκλιος για την «Παρακολούθηση της Πορείας Υλοποίησης Σχεδίων Χορηγιών και Έργων
Εγκύκλιος για την «Παρακολούθηση της Πορείας Υλοποίησης Σχεδίων Χορηγιών και Έργων

Το Γραφείο Προγραμματισμού ως Διαχειριστική Αρχή έχει εκδώσει και αποστείλει Εγκύκλιο προς τους Ενδιάμεσους Φορείς με τις Κατευθυντήριες Γραμμές για την «Παρακολούθηση της Πορείας Υλοποίησης Σχεδίων Χορηγιών και Έργων που Υλοποιούνται στα Πλαίσια Σχεδίων Χορηγιών και Εντάσσονται στα Επιχειρησιακά Προγράμματα για την «Αειφόρο Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα» και την «Απασχόληση, Ανθρώπινο Κεφάλαιο και Κοινωνική Συνοχή».

Σημειώνεται ότι, οι εν λόγω Κατευθυντήριες Γραμμές παρουσιάστηκαν στα πλαίσια πρόσφατου Σεμιναρίου για τις «Διαδικασίες Χρηματορροών, Επαληθεύσεων και Παρακολούθησης της Υλοποίησης των Σχεδίων Χορηγιών που Συγχρηματοδοτούνται από τα Διαρθρωτικά Ταμεία και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας», που πραγματοποιήθηκε στις 18 Ιανουαρίου 2010 στη Λευκωσία.

Οι Κατευθυντήριες Γραμμές μαζί με τα Παραρτήματα βρίσκονται στην ειδική ενότητα Εγκύκλιοι / Εγχειρίδια της παρούσας ιστοσελίδας.

Νέα & Εκδηλώσεις

18/6/2015: 9η Συνεδρία Επιτροπής Παρακολούθησης ΕΠ 2007-2013
Η Γενική Διεύθυνση, Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης, ως Διαχειριστική Αρχή των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων [..]

26/2/2015: Προκήρυξη Διαγωνισμού
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σήμερα το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Κύπρου «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή 2014-2020».
25/2/2015: Έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή 2014-2020» ύψους €163εκ.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σήμερα το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Κύπρου «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή 2014-2020».
16/12/2014: Έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020 ύψους €661εκ.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σήμερα το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Κύπρου για την Ανταγωνιστικότητα και την[...]

παραπομπή σε όλα τα νέα
Συνεδρίες

25/06/2014 - Συνεδρία Επιτροπής Παρακολούθησης
Η Γενική Διεύθυνση, Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και ...

21/06/2013 - Συνεδρία Επιτροπής Παρακολούθησης
Το Γραφείο Προγραμματισμού, ως Διαχειριστική Αρχή των ...

παραπομπή στις συνεδρίες
 
Αναζήτηση
 
Ο Διαδικτυακός Τόπος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το
Πνευματικά δικαιώματα © Γραφείο Προγραμματισμού 2012
  Designed and Developed by eBOS Technologies