Ελληνικά English
Οικοσελίδα
Χρήσιμες Συνδέσεις
Επικοινωνία
Εκτύπωση Σελίδας
Παραπομπή σε όλα τα Νέα

Subject:Εκπαιδευτικά Σεμινάρια Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού
Εκπαιδευτικά Σεμινάρια Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού

Η υπομονάδα Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) της Διαχειριστικής Αρχής για τα Διαρθρωτικά Ταμεία και το Ταμείο Συνοχής, θα πραγματοποιήσει σειρά από εκπαιδευτικά σεμινάρια για το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα μεταξύ 1ης-31 Μαρτίου 2010 στην αίθουσα συνεδριάσεων του 3ου ορόφου στο Γραφείο Προγραμματισμού. Τα σεμινάρια θα πραγματοποιηθούν ως ακολούθως:

1-3 Μαρτίου Δικαιούχοι ΕΤΠΑ/ΤΣ
3-5 Μαρτίου Δικαιούχοι ΕΚΤ
8-10 Μαρτίου ΕΦΙΙ και ΕΦIV (ΣΧ)
10-12 Μαρτίου ΕΦΙΙ και ΕΦIV (ΣΧ)
15-17 Μαρτίου Δικαιούχοι ΕΤΠΑ/ΤΣ
18-19 Μαρτίου ΑΠ,ΑΕ,ΔΑ για ελέγχους, επαληθεύσεις, επισκοπήσεις
22-24 Μαρτίου Δικαιούχοι ΕΚΤ
29-31 Μαρτίου Δικαιούχοι

Για δηλώσεις συμμετοχής παρακαλείστε όπως αποστείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στον κ. Κυριάκο Ξυλάρη kxylaris@planning.gov.cy με τα ονόματα, τηλέφωνα, τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των συμμετεχόντων καθώς επίσης και τις ημερομηνίες συμμετοχής ή στο τηλέφωνο 22602889.

Νέα & Εκδηλώσεις

18/6/2015: 9η Συνεδρία Επιτροπής Παρακολούθησης ΕΠ 2007-2013
Η Γενική Διεύθυνση, Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης, ως Διαχειριστική Αρχή των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων [..]

26/2/2015: Προκήρυξη Διαγωνισμού
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σήμερα το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Κύπρου «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή 2014-2020».
25/2/2015: Έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή 2014-2020» ύψους €163εκ.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σήμερα το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Κύπρου «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή 2014-2020».
16/12/2014: Έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020 ύψους €661εκ.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σήμερα το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Κύπρου για την Ανταγωνιστικότητα και την[...]

παραπομπή σε όλα τα νέα
Συνεδρίες

25/06/2014 - Συνεδρία Επιτροπής Παρακολούθησης
Η Γενική Διεύθυνση, Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και ...

21/06/2013 - Συνεδρία Επιτροπής Παρακολούθησης
Το Γραφείο Προγραμματισμού, ως Διαχειριστική Αρχή των ...

παραπομπή στις συνεδρίες
 
Αναζήτηση
 
Ο Διαδικτυακός Τόπος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το
Πνευματικά δικαιώματα © Γραφείο Προγραμματισμού 2012
  Designed and Developed by eBOS Technologies