Ελληνικά English
Οικοσελίδα
Χρήσιμες Συνδέσεις
Επικοινωνία
Εκτύπωση Σελίδας
Παραπομπή σε όλα τα Νέα

Subject:24/6/2014: Δημοσιογραφική Διάσκεψη για την Ανακοίνωση της Έγκρισης της Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης 2014–2020 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
24/6/2014: Δημοσιογραφική Διάσκεψη για την Ανακοίνωση της Έγκρισης της Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης 2014–2020 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Η Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Συντονισμού και Ανάπτυξης (ΓΔ ΕΠΣΑ), διοργάνωσε δημοσιογραφική διάσκεψη την Τρίτη, 24 Ιουνίου 2014, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Υπουργείου Οικονομικών.

Σκοπός της διάσκεψης ήταν η ανακοίνωση της έγκρισης της Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης (ΣΕΣ) από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία καθορίζει τη στρατηγική και τις προτεραιότητες χρηματοδότησης της Κύπρου για την αξιοποίηση των πόρων από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία την περίοδο 2014 – 2020. Πιο συγκεκριμένα θα διατεθούν στην Κύπρο €735,6 εκ. από τα Ταμεία της Πολιτικής Συνοχής (συμπεριλαμβανομένων των Προγραμμάτων Ευρωπαϊκής Συνεργασίας), €132,2 εκ. από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και €40 εκ. από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας.

Κατά τη διάρκεια της διάσκεψης  ο κ. Γιώργος Γεωργίου, Γενικός Διευθυντής της ΓΔ ΕΠΣΑ, στα πλαίσια της ομιλίας, την οποία απηύθυνε στους εκπροσώπους των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, ανέφερε ότι η έγκριση της ΣΕΣ αποτελεί το πρώτο σημαντικό ορόσημο στη διαδικασία προγραμματισμού για την αξιοποίηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων της νέας περιόδου από την Κύπρο. Πρόσθεσε ότι οι προτεραιότητες χρηματοδότησης που περιλαμβάνονται στη ΣΕΣ στοχεύουν στην αναδιάρθρωση και επανεκκίνηση της κυπριακής οικονομίας, τη διατήρηση και δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και τη διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής. Ανέφερε επίσης ότι ετοιμάζονται παράλληλα τα Επιχειρησιακά Προγράμματα, τα οποία εξειδικεύουν τη ΣΕΣ και ότι δικαιούχοι από τα έργα / σχέδια που θα υλοποιηθούν στα πλαίσια των Προγραμμάτων αυτών, θα περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες, αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης, αλλά και ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού, όπως γυναίκες, νέοι και άνεργοι.

Στη διάσκεψη μεταδόθηκε επίσης βιντεογραφημένο μήνυμα του αρμόδιου Επιτρόπου για την Πολιτική Συνοχής, κ. Johannes Hahn, ο οποίος δήλωσε μεταξύ άλλων τα εξής:

«Εγκρίθηκε ένα ζωτικής σημασίας σχέδιο στρατηγικής ανάπτυξης, στόχος του οποίου είναι η επιστροφή της Κύπρου στην πορεία της απασχόλησης και της ανάπτυξης τα επόμενα χρόνια. Η ΣΕΣ αντικατοπτρίζει την κοινή απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Κύπρου να αξιοποιήσουν στο έπακρο την χρηματοδότηση της ΕΕ. Οι επενδύσεις μας πρέπει να είναι στρατηγικές, σύμφωνες με την αναμορφωμένη πολιτική συνοχής, επικεντρωμένες στην πραγματική οικονομία, στην αειφόρο ανάπτυξη και στην επένδυση στον άνθρωπο. Ωστόσο, ο κύριος σκοπός μας δεν είναι η ταχύτητα, αλλά η ποιότητα. Κατά τους προσεχείς μήνες θα είμαστε προσηλωμένοι στη διαπραγμάτευση των καταλληλότερων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων για επενδύσεις από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία κατά την περίοδο 2014-2020».

Ο Επίτροπος κ. Hahn πρόσθεσε:

 «Η ΣΕΣ παρέχει έναν στρατηγικό προσανατολισμό για τα μελλοντικά Προγράμματα. Η συγκεκριμένη επενδυτική στρατηγική θα αυξήσει την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία, θα βοηθήσει τις κυπριακές ΜΜΕ να γίνουν πηγές ανάπτυξης, θα δημιουργήσει βιώσιμες θέσεις εργασίας, θα υποστηρίξει τη μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα και θα συμβάλει στην τήρηση των απαιτήσεων που επιβάλλουν τα ευρωπαϊκά πρότυπα, ιδίως στον τομέα του περιβάλλοντος. Η Κύπρος θα επενδύσει σε προτεραιότητες στους τομείς του τουρισμού, της ενέργειας, της βιομηχανίας γεωργικών τροφίμων, της αστικής ανάπτυξης υποδομών συγκοινωνίας, της υγείας, του περιβάλλοντος και των ΤΠΕ, ενώ τα οφέλη θα γίνουν αισθητά σε όλους τους πολίτες».

Επιπρόσθετα, η κα Sabine Bourdy, εκ μέρους της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής και Αστικής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δήλωσε την ικανοποίηση της που η Κύπρος είναι ανάμεσα στις πρώτες χώρες των οποίων η ΣΕΣ έχει εγκριθεί.

Τέλος, η κα Cornelia Grosser εκ μέρους της Γενικής Διεύθυνσης Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ένταξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δήλωσε ότι η υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου θα επικεντρωθεί στην επιστροφή των ατόμων στην αγορά εργασίας, στη δημιουργία ευκαιριών για νέους, στην ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου, στην ενίσχυση της δημόσιας διοίκησης και στη βελτίωση της κοινωνικής ένταξης.

Νέα & Εκδηλώσεις

18/6/2015: 9η Συνεδρία Επιτροπής Παρακολούθησης ΕΠ 2007-2013
Η Γενική Διεύθυνση, Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης, ως Διαχειριστική Αρχή των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων [..]

26/2/2015: Προκήρυξη Διαγωνισμού
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σήμερα το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Κύπρου «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή 2014-2020».
25/2/2015: Έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή 2014-2020» ύψους €163εκ.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σήμερα το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Κύπρου «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή 2014-2020».
16/12/2014: Έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020 ύψους €661εκ.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σήμερα το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Κύπρου για την Ανταγωνιστικότητα και την[...]

παραπομπή σε όλα τα νέα
Συνεδρίες

25/06/2014 - Συνεδρία Επιτροπής Παρακολούθησης
Η Γενική Διεύθυνση, Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και ...

21/06/2013 - Συνεδρία Επιτροπής Παρακολούθησης
Το Γραφείο Προγραμματισμού, ως Διαχειριστική Αρχή των ...

παραπομπή στις συνεδρίες
 
Αναζήτηση
 
Ο Διαδικτυακός Τόπος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το
Πνευματικά δικαιώματα © Γραφείο Προγραμματισμού 2012
  Designed and Developed by eBOS Technologies