Ελληνικά English
Οικοσελίδα
Χρήσιμες Συνδέσεις
Επικοινωνία
Εκτύπωση Σελίδας
Παραπομπή σε όλα τα Νέα

Subject:Επιδοτούμενα Προγράμματα Κατάρτισης για Ανέργους
Επιδοτούμενα Προγράμματα Κατάρτισης για Ανέργους

Η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑνΑΔ) προκηρύσσει πρόσκληση για συμμετοχή στο Πρόγραμμα «Εκμάθηση / χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών για ανέργους».

Τα Προγράμματα απευθύνονται σε ανέργους που επιθυμούν να βελτιώσουν ουσιαστικά τις δυνατότητες ένταξής/επανένταξής τους στην εργασία με τη συμμετοχή τους σε προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης.

Τα Προγράμματα εντάσσονται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Απασχόληση Ανθρώπινο Κεφάλαιο και Κοινωνική Συνοχή» 2007-2013 και θα συγχρηματοδοτηθούν από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την ΑνΑΔ ως εθνική συμμετοχή. Η οργάνωση και υλοποίηση των προγραμμάτων αποσκοπεί στην παροχή ευκαιριών κατάρτισης των ανέργων στο θέμα Εκμάθηση/ χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών ώστε να βελτιωθούν ουσιαστικά οι δυνατότητες ένταξής/επανένταξής τους στην εργασία.

Η συμμετοχή στο πρόγραμμα θα είναι δωρεάν. Μετά την ολοκλήρωση κάθε προγράμματος θα καταβληθεί από την ΑνΑΔ στους συμμετέχοντες που θα ολοκληρώσουν το πρόγραμμα με επιτυχία επίδομα κατάρτισης €8 για κάθε ώρα κατάρτισης (μείον 6,8% για Κοινωνικές Ασφαλίσεις). Τα εν λόγω προγράμματα θα υλοποιηθούν στη Λευκωσία και Λάρνακα.

Τελευταία ημερομηνία Υποβολής Αιτήσεων: Τετάρτη 12 Μαΐου  2010 και ώρα 18:15.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποταθούν στο τηλέφωνο 77777252  ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@editc.com και στην ιστοσελίδα www.editc.com

Πρόσκληση

Νέα & Εκδηλώσεις

18/6/2015: 9η Συνεδρία Επιτροπής Παρακολούθησης ΕΠ 2007-2013
Η Γενική Διεύθυνση, Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης, ως Διαχειριστική Αρχή των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων [..]

26/2/2015: Προκήρυξη Διαγωνισμού
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σήμερα το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Κύπρου «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή 2014-2020».
25/2/2015: Έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή 2014-2020» ύψους €163εκ.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σήμερα το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Κύπρου «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή 2014-2020».
16/12/2014: Έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020 ύψους €661εκ.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σήμερα το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Κύπρου για την Ανταγωνιστικότητα και την[...]

παραπομπή σε όλα τα νέα
Συνεδρίες

25/06/2014 - Συνεδρία Επιτροπής Παρακολούθησης
Η Γενική Διεύθυνση, Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και ...

21/06/2013 - Συνεδρία Επιτροπής Παρακολούθησης
Το Γραφείο Προγραμματισμού, ως Διαχειριστική Αρχή των ...

παραπομπή στις συνεδρίες
 
Αναζήτηση
 
Ο Διαδικτυακός Τόπος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το
Πνευματικά δικαιώματα © Γραφείο Προγραμματισμού 2012
  Designed and Developed by eBOS Technologies