Ελληνικά English
Οικοσελίδα
Χρήσιμες Συνδέσεις
Επικοινωνία
Εκτύπωση Σελίδας
Παραπομπή σε όλα τα Νέα

Subject:Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων Κατασκευή και λειτουργία πολυλειτουργικού έργου για τη διοργάνωση πολιτιστικών και συναφών εκδηλώσεων.

Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων Κατασκευή και λειτουργία πολυλειτουργικού έργου για τη διοργάνωση πολιτιστικών και συναφών εκδηλώσεων.

 

Το Τμήμα Ελέγχου του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, ως Ενδιάμεσος Φορέας για τις παρεμβάσεις που εντάσσονται στον Άξονα Προτεραιότητας «Αναζωογόνηση Αστικών Περιοχών και Περιοχών της Υπαίθρου», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα» καλεί το Ίδρυμα Πολιτισμού Κύπρου (ως Δικαιούχο) να υποβάλει πρόταση έργου για:

Κατασκευή και λειτουργία πολυλειτουργικού έργου για τη διοργάνωση πολιτιστικών και συναφών εκδηλώσεων.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου (δημόσια δαπάνη (εθνική και κοινοτική)) της παρούσας πρόσκλησης ανέρχεται στα 34.300.000 ευρώ. Ο ελάχιστος προϋπολογισμός είναι 20.000.000 ευρώ. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Υποβολή αιτήσεων μέχρι 30 Ιουλίου 2010.

 

Για περισσότερες πληροφορίες και εξασφάλιση των απαιτούμενων εντύπων ο Δικαιούχος μπορεί να επικοινωνήσει με τις αρμόδιους λειτουργούς του Τμήματος Ελέγχου:

 

Άννα Πιτσιλλίδου, τηλ. 22800123, apitsilidou@mcw.gov.cy

Άννα Μιχαλοπούλου, τηλ 22800283, amichalopoulou@mcw.gov.cy

Νέα & Εκδηλώσεις

18/6/2015: 9η Συνεδρία Επιτροπής Παρακολούθησης ΕΠ 2007-2013
Η Γενική Διεύθυνση, Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης, ως Διαχειριστική Αρχή των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων [..]

26/2/2015: Προκήρυξη Διαγωνισμού
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σήμερα το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Κύπρου «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή 2014-2020».
25/2/2015: Έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή 2014-2020» ύψους €163εκ.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σήμερα το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Κύπρου «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή 2014-2020».
16/12/2014: Έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020 ύψους €661εκ.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σήμερα το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Κύπρου για την Ανταγωνιστικότητα και την[...]

παραπομπή σε όλα τα νέα
Συνεδρίες

25/06/2014 - Συνεδρία Επιτροπής Παρακολούθησης
Η Γενική Διεύθυνση, Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και ...

21/06/2013 - Συνεδρία Επιτροπής Παρακολούθησης
Το Γραφείο Προγραμματισμού, ως Διαχειριστική Αρχή των ...

παραπομπή στις συνεδρίες
 
Αναζήτηση
 
Ο Διαδικτυακός Τόπος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το
Πνευματικά δικαιώματα © Γραφείο Προγραμματισμού 2012
  Designed and Developed by eBOS Technologies