Ελληνικά English
Οικοσελίδα
Χρήσιμες Συνδέσεις
Επικοινωνία
Εκτύπωση Σελίδας
Παραπομπή σε όλα τα Νέα

Subject:Συνεδρία Επιτροπής Παρακολούθησης - 17 Ιουνίου 201

Έκτακτο Σχέδιο Κινήτρων για Απασχόληση Ανέργων

 

Το Γραφείο Προγραμματισμού, ως Διαχειριστική Αρχή των Διαρθρωτικών Ταμείων και του Ταμείου Συνοχής, διοργάνωσε την 4η ετήσια Συνεδρία της Επιτροπής Παρακολούθησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα» και «Απασχόληση, Ανθρώπινο Κεφάλαιο και Κοινωνική Συνοχή», που συγχρηματοδοτούνται από τα Διαρθρωτικά Ταμεία και το Ταμείο Συνοχής της ΕΕ την Προγραμματική Περίοδο 2007- 2013.

Η συνεδρία πραγματοποιήθηκε στις 17 Ιουνίου 2010 στο Ξενοδοχείο Holiday Inn στη Λευκωσία.

Στην Επιτροπή συμμετείχαν φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα, των αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης, των οικονομικών και κοινωνικών εταίρων και μη κυβερνητικών οργανώσεων. Στην Επιτροπή συμμετείχαν επίσης, με συμβουλευτικό χαρακτήρα αξιωματούχοι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Ο κύριος ρόλος της Επιτροπής είναι η παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης των προγραμμάτων. Βασικός στόχος της εν λόγω Συνεδρίας ήταν η αξιολόγηση της προόδου που έχει επιτευχθεί μέχρι σήμερα στην υλοποίηση του κάθε προγράμματος και η έγκριση των Ετήσιων Εκθέσεων Εκτέλεσης για το έτος 2009 (Οι εν λόγω Εκθέσεις βρίσκονται στην ειδική ενότητα «Ετήσιες και Τελικές Εκθέσεις» της παρούσας ιστοσελίδας).

Στη Συνεδρία απεύθυνε χαιρετισμό, ο Γενικός Διευθυντής του Γραφείου Προγραμματισμού κ. Γιώργος Γεωργίου και εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Στο χαιρετισμό του, ο κ. Γεωργίου επεσήμανε τη σημαντική πρόοδο η οποία έχει επιτευχθεί στην υλοποίηση των Προγραμμάτων αφού, μέχρι σήμερα έχουν ενταχθεί και στα δύο Προγράμματα συνολικά 801 έργα, τα οποία αντιστοιχούν σε δημόσια δαπάνη ύψους €440,3 εκ., δεσμεύοντας το 60,4% του συνολικού προϋπολογισμού των δύο Προγραμμάτων που διατίθενται στην Κύπρο για την περίοδο 2007-2013. Επίσης, έκανε ειδική αναφορά στα μέτρα που προωθούνται μέσα από τα Προγράμματα για την αντιμετώπιση των Επιπτώσεων της διεθνούς οικονομικής κρίσης και στην προτεραιότητα που δίδεται για την στήριξη των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και την πρόληψη και αντιμετώπιση της ανεργίας.

Ο Δήμαρχος Λεμεσού κ Αντρέας Χρίστου, παρουσίασε τα αναπτυξιακά έργα που υλοποιούνται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα» για την αναζωογόνηση της αστικής περιοχής Λεμεσού. Επίσης έγινε παρουσίαση του προγράμματος κατάρτισης για την ανάπτυξη της διοικητικής και ηγετικής ικανότητας στους οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης από την Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης.

Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής παρουσίασε τη νέα Στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση γνωστή ως Ευρώπη 2020.

Περισσότερες πληροφορίες και το υλικό της Συνεδρίας θα βρείτε στην ειδική ενότητα Επιτροπές Παρακολούθησης της παρούσας ιστοσελίδας.

Νέα & Εκδηλώσεις

18/6/2015: 9η Συνεδρία Επιτροπής Παρακολούθησης ΕΠ 2007-2013
Η Γενική Διεύθυνση, Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης, ως Διαχειριστική Αρχή των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων [..]

26/2/2015: Προκήρυξη Διαγωνισμού
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σήμερα το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Κύπρου «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή 2014-2020».
25/2/2015: Έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή 2014-2020» ύψους €163εκ.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σήμερα το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Κύπρου «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή 2014-2020».
16/12/2014: Έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020 ύψους €661εκ.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σήμερα το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Κύπρου για την Ανταγωνιστικότητα και την[...]

παραπομπή σε όλα τα νέα
Συνεδρίες

25/06/2014 - Συνεδρία Επιτροπής Παρακολούθησης
Η Γενική Διεύθυνση, Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και ...

21/06/2013 - Συνεδρία Επιτροπής Παρακολούθησης
Το Γραφείο Προγραμματισμού, ως Διαχειριστική Αρχή των ...

παραπομπή στις συνεδρίες
 
Αναζήτηση
 
Ο Διαδικτυακός Τόπος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το
Πνευματικά δικαιώματα © Γραφείο Προγραμματισμού 2012
  Designed and Developed by eBOS Technologies