Ελληνικά English
Οικοσελίδα
Χρήσιμες Συνδέσεις
Επικοινωνία
Εκτύπωση Σελίδας
Παραπομπή σε όλα τα Νέα

Subject:Πρόσκληση Σχέδιο παροχής κινήτρων για πρόσληψη ατόμων που ανήκουν στις ευπαθείς κοινωνικά ομάδες του πληθυσμού
Πρόσκληση Σχέδιο παροχής κινήτρων για πρόσληψη ατόμων που ανήκουν στις ευπαθείς κοινωνικά ομάδες του πληθυσμού

Το Τμήμα Εργασίας, ως αρμόδιος Φορέας Διαχείρισης, απευθύνει πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο «Σχέδιο παροχής κινήτρων για πρόσληψη ατόμων που ανήκουν στις ευπαθείς κοινωνικά ομάδες του πληθυσμού». Το Σχέδιο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την Κυπριακή Δημοκρατία στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος « Απασχόληση, Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή» 2007-2013, κάτω από τον Άξονα Προτεραιότητας 2: «Διεύρυνση της Αγοράς Εργασίας και Κοινωνική Συνοχή».

Ο προϋπολογισμός του Σχεδίου είναι €3.000.000.

Το Σχέδιο αφορά την παροχή κινήτρων για πρόσληψη ατόμων που ανήκουν στις ευπαθείς κοινωνικά ομάδες του πληθυσμού στον Ιδιωτικό Τομέα και στις Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Παρέχεται οικονομική βοήθεια ύψους 65% του ετήσιου μισθολογικού κόστους του εργοδοτουμένου με μέγιστο €13.000 κατ’ άτομο που προσλαμβάνεται, κατ’ έτος, ως μέρος του μισθολογικού κόστους και καταβάλλονται οδοιπορικά προς τους εργαδοτούμενους, για κάθε εργάσιμη ημέρα εργασίας. Η χορηγία θα παραχωρείται μόνο για τους πρώτους 12 μήνες απασχόλησης.

Το Σχέδιο αποσκοπεί στην ανάληψη εργασίας από άτομα τα οποία ανήκουν στις ευπαθείς κοινωνικά ομάδες του πληθυσμού με τη μορφή της πλήρους απασχόλησης.

 Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Τμήματος Εργασίας www.mlsi.gov.cy/dl

Αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν στο ειδικό έντυπο που επισυνάπτεται και να παραδοθούν μέχρι και την 31η Μαρτίου 2011, με απευθείας κατάθεση στα κατά τόπους Επαρχιακά/Τοπικά Γραφεία Εργασίας (Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης), πριν την λήξη της πιο πάνω προθεσμίας.

Σημείωση

[1] Ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού: Για σκοπούς του παρόντος σχεδίου είναι τα άνεργα άτομα τα οποία ικανοποιούν μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 1) δεν παρακολούθησαν δευτεροβάθμια εκπαίδευση (αποχωρούν πρόωρα από το σχολείο) ή επαγγελματική κατάρτιση (ISCED 3), 2) είναι ηλικίας 15-24 3) είναι άνω των 50 ετών 4) ζουν μόνα έχοντας τη φροντίδα ενός ή περισσοτέρων εξαρτωμένων μελών (μονογονεϊκές οικογένειες) 5) είναι μέλη εθνικής μειονότητας της Κύπρου τα οποία χρειάζεται να αναπτύξουν τις γλωσσικές τους δεξιότητες, την επαγγελματική τους κατάρτιση ή την επαγγελματική τους πείρα έτσι ώστε να βελτιώσουν τις προοπτικές τους να αποκτήσουν πρόσβαση σε σταθερή απασχόληση 6) είναι λήπτες δημόσιου βοηθήματος 7) είναι άτομα που βρίσκονται ή βρίσκονταν υπό την νομική φροντίδα της Διευθύντριας των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας (ΥΚΕ) 8) είναι μέλη οικογενειών με ψυχοκοινωνικά προβλήματα 9) είναι αποφυλακισθέντες 10) είναι πρώην χρήστες εξαρτησιογόνων ουσιών 11) είναι άτομα με αναπηρία 12) είναι αναγνωρισμένα θύματα εμπορίας προσώπων

Νέα & Εκδηλώσεις

18/6/2015: 9η Συνεδρία Επιτροπής Παρακολούθησης ΕΠ 2007-2013
Η Γενική Διεύθυνση, Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης, ως Διαχειριστική Αρχή των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων [..]

26/2/2015: Προκήρυξη Διαγωνισμού
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σήμερα το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Κύπρου «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή 2014-2020».
25/2/2015: Έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή 2014-2020» ύψους €163εκ.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σήμερα το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Κύπρου «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή 2014-2020».
16/12/2014: Έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020 ύψους €661εκ.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σήμερα το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Κύπρου για την Ανταγωνιστικότητα και την[...]

παραπομπή σε όλα τα νέα
Συνεδρίες

25/06/2014 - Συνεδρία Επιτροπής Παρακολούθησης
Η Γενική Διεύθυνση, Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και ...

21/06/2013 - Συνεδρία Επιτροπής Παρακολούθησης
Το Γραφείο Προγραμματισμού, ως Διαχειριστική Αρχή των ...

παραπομπή στις συνεδρίες
 
Αναζήτηση
 
Ο Διαδικτυακός Τόπος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το
Πνευματικά δικαιώματα © Γραφείο Προγραμματισμού 2012
  Designed and Developed by eBOS Technologies