Ελληνικά English
Οικοσελίδα
Χρήσιμες Συνδέσεις
Επικοινωνία
Εκτύπωση Σελίδας
Παραπομπή σε όλα τα Νέα

Subject:Επιδοτούμενα Προγράμματα Επαγγελματικής Κατάρτισης οικονομικά αδρανούς γυναικείου δυναμικού

 Επιδοτούμενα Προγράμματα Επαγγελματικής Κατάρτισης οικονομικά αδρανούς γυναικείου δυναμικού

 

Η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού προκηρύσσει πρόσκληση για συμμετοχή στο Πρόγραμμα «Βελτίωση της απασχολησιμότητας του οικονομικά αδρανούς γυναικείου δυναμικού – Εκμάθηση Αγγλικής Γλώσσας».

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε Οικονομικά Αδρανείς Γυναίκες που επιθυμούν να βελτιώσουν ουσιαστικά τις δυνατότητες ένταξής / επανένταξής τους στην εργασία με τη συμμετοχή τους σε προγράμματα κατάρτισης.

Το πρόγραμμα εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Απασχόληση Ανθρώπινο Κεφάλαιο και Κοινωνική Συνοχή» 2007-2013 και θα συγχρηματοδοτηθούν από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την ΑνΑΔ ως εθνική συμμετοχή. Η οργάνωση και υλοποίηση του προγράμματος αποσκοπεί στην παροχή ευκαιριών κατάρτισης των οικονομικά αδρανών γυναικών στο θέμα Εκμάθηση Αγγλικής Γλώσσας ώστε να βελτιωθούν ουσιαστικά οι δυνατότητες ένταξής / επανένταξής στην εργασία.

Η συμμετοχή στο πρόγραμμα θα είναι δωρεάν. Μετά την ολοκλήρωση κάθε προγράμματος θα καταβληθεί από την ΑνΑΔ στις συμμετέχουσες που θα ολοκληρώσουν το πρόγραμμα με επιτυχία, επίδομα κατάρτισης €8 για κάθε ώρα κατάρτισης (μείον 6,8% για Κοινωνικές Ασφαλίσεις).

Το εν λόγω πρόγραμμα θα είναι διάρκειας 100 ωρών και πραγματοποιηθεί στη Λεμεσό.

Για πληροφορίες και υποβολή αιτήσεων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στο τηλέφωνο : 25 564260, στην ιστοσελίδα www.plato-edu.com και στην ηλεκτρονική διεύθυνση plato@cytanet.com.cy.

Αιτήσεις συμμετοχής θα γίνονται δεκτές καθημερινά από τις 16:00 – 19:00 μέχρι και την Παρασκευή 17 Σεπτεμβρίου 2010.

Νέα & Εκδηλώσεις

18/6/2015: 9η Συνεδρία Επιτροπής Παρακολούθησης ΕΠ 2007-2013
Η Γενική Διεύθυνση, Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης, ως Διαχειριστική Αρχή των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων [..]

26/2/2015: Προκήρυξη Διαγωνισμού
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σήμερα το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Κύπρου «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή 2014-2020».
25/2/2015: Έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή 2014-2020» ύψους €163εκ.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σήμερα το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Κύπρου «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή 2014-2020».
16/12/2014: Έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020 ύψους €661εκ.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σήμερα το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Κύπρου για την Ανταγωνιστικότητα και την[...]

παραπομπή σε όλα τα νέα
Συνεδρίες

25/06/2014 - Συνεδρία Επιτροπής Παρακολούθησης
Η Γενική Διεύθυνση, Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και ...

21/06/2013 - Συνεδρία Επιτροπής Παρακολούθησης
Το Γραφείο Προγραμματισμού, ως Διαχειριστική Αρχή των ...

παραπομπή στις συνεδρίες
 
Αναζήτηση
 
Ο Διαδικτυακός Τόπος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το
Πνευματικά δικαιώματα © Γραφείο Προγραμματισμού 2012
  Designed and Developed by eBOS Technologies