Ελληνικά English
Οικοσελίδα
Χρήσιμες Συνδέσεις
Επικοινωνία
Εκτύπωση Σελίδας
Παραπομπή σε όλα τα Νέα

Subject:Κοινοτική Πρωτοβουλία JEREMIE
Κοινοτική Πρωτοβουλία JEREMIE

Υπεγράφη σήμερα Συμφωνία ύψους €20 εκ., μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων (€10 εκ.) και της Τράπεζας Κύπρου (€10 εκ.), για την στήριξη των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, στα πλαίσια της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας JEREMIE.

Η Συμφωνία αφορά στο πρώτο προϊόν της Πρωτοβουλίας JEREMIE για την Κύπρο, μία νέα χρηματοδοτική διευκόλυνση που έχει ως στόχο τη στήριξη της επέκτασης και ανάπτυξης των πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων με δάνεια ύψους μέχρι €100,000, τα οποία συγχρηματοδοτούνται από την Τράπεζα Κύπρου και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων, μέλος του Ομίλου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και διαχειριστή του Ειδικού Ταμείου (Holding Fund) της Πρωτοβουλίας JEREMIE στην Κύπρο. Το Ειδικό Ταμείο συγχρηματοδοτείται από την Κυπριακή Δημοκρατία και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα, 2007-2013»

Τα νέα αυτά δάνεια αναμένεται να δοθούν στις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους σε ότι αφορά τη διάρκεια αποπληρωμής, την περίοδο χάριτος, τις απαιτούμενες εξασφαλίσεις, καθώς επίσης και την πολιτική τιμολόγησης. Σημειώνεται επίσης ότι, τα εν λόγω δάνεια στοχεύουν, μεταξύ άλλων, στη στήριξη της ανάπτυξης και της καινοτομίας, της έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, της χρήσης τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών και της προώθησης σχεδίων που αφορούν σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Αναφερόμενος στην υπογραφή της Συμφωνίας, ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, κ. Πλούταρχος Σακελλάρης, δήλωσε, μεταξύ άλλων, ότι «Αυτή η νέα χρηματοδοτική διευκόλυνση έχει σχεδιαστεί και αναπτυχθεί ειδικά για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, για την αντιμετώπιση της πιστωτικής κρίσης, και αναμένεται να βοηθήσει πραγματικά τις ανάγκες των εν λόγω επιχειρήσεων».

Ο Πρώτος Γενικός Διευθυντής του Συγκροτήματος της Τράπεζας Κύπρου, κ. Βάσος Σιαρλή, τόνισε ότι η υπογραφή της συμφωνίας είναι πολύ ουσιαστική, αφού «με το προϊόν JEREMIE η Τράπεζα Κύπρου κάνει ένα ακόμα βήμα προς τη στήριξη των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων. Αυτό γίνεται σε μία ιδιαίτερα ευαίσθητη περίοδο της οικονομίας, προσφέροντας μάλιστα ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους χρηματοδότησης, καλύπτοντας έτσι πραγματικές ανάγκες των ΜΜΕ και στην κατάλληλη στιγμή».

Εκ μέρους της Διαχειριστικής Αρχής για τα Προγράμματα που συγχρηματοδοτούνται από τα Διαρθρωτικά Ταμεία της ΕΕ στην Κύπρο, στα πλαίσια των οποίων εντάσσεται και η Πρωτοβουλία JEREMIE, ο Διευθυντής Προγραμματισμού του Γραφείου Προγραμματισμού κ. Κώστας Ιακώβου ευχαρίστησε και συνεχάρη τις δύο πλευρές για την επίτευξη της εν λόγω Συμφωνίας και κάλεσε όλους τους εμπλεκόμενους όπως συμβάλουν ενεργά στην επίτευξη του κοινού στόχου για στήριξη των ΜΜΕ. Όπως δήλωσε, «Η διευκόλυνση της πρόσβασης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην χρηματοδότηση, αποτελεί πλέον επιτακτική ανάγκη στην προσπάθεια ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας μας για αντιμετώπιση των επιπτώσεων της παγκόσμιας οικονομικής και χρηματοοικονομικής κρίσης».

Σημειώνεται ότι, η Συμφωνία αυτή αποτελεί προϊόν της πρώτης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας JEREMIE, κατά την διαδικασία της οποίας η Τράπεζα Κύπρου έχει επιλεγεί ως ο χρηματοπιστωτικός διαμεσολαβητής για την προώθηση και εφαρμογή του πρώτου χρηματοπιστωτικού προϊόντος του JEREMIE στην Κύπρο.

Σημειώνεται επίσης ότι, στο παρόν στάδιο βρίσκεται σε εξέλιξη και η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το δεύτερο προϊόν της Πρωτοβουλίας JEREMIE, το οποίο αφορά στην κάλυψη του πιστωτικού κινδύνου των χρηματοπιστωτικών διαμεσολαβητών, στα πλαίσια ενός νέου χαρτοφυλακίου δανείων προς ΜΜΕ.

Νέα & Εκδηλώσεις

18/6/2015: 9η Συνεδρία Επιτροπής Παρακολούθησης ΕΠ 2007-2013
Η Γενική Διεύθυνση, Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης, ως Διαχειριστική Αρχή των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων [..]

26/2/2015: Προκήρυξη Διαγωνισμού
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σήμερα το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Κύπρου «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή 2014-2020».
25/2/2015: Έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή 2014-2020» ύψους €163εκ.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σήμερα το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Κύπρου «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή 2014-2020».
16/12/2014: Έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020 ύψους €661εκ.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σήμερα το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Κύπρου για την Ανταγωνιστικότητα και την[...]

παραπομπή σε όλα τα νέα
Συνεδρίες

25/06/2014 - Συνεδρία Επιτροπής Παρακολούθησης
Η Γενική Διεύθυνση, Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και ...

21/06/2013 - Συνεδρία Επιτροπής Παρακολούθησης
Το Γραφείο Προγραμματισμού, ως Διαχειριστική Αρχή των ...

παραπομπή στις συνεδρίες
 
Αναζήτηση
 
Ο Διαδικτυακός Τόπος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το
Πνευματικά δικαιώματα © Γραφείο Προγραμματισμού 2012
  Designed and Developed by eBOS Technologies