Ελληνικά English
Οικοσελίδα
Χρήσιμες Συνδέσεις
Επικοινωνία
Εκτύπωση Σελίδας
Παραπομπή σε όλα τα Νέα

Subject:Σχέδιο Κινήτρων για απασχόληση ατόμων με αναπηρίες

Σχέδιο Κινήτρων για απασχόληση ατόμων με αναπηρίες

Το Τμήμα Εργασίας, ως αρμόδιος Φορέας Διαχείρισης, απευθύνει πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο «Σχέδιο Κινήτρων για Απασχόληση Ατόμων με Αναπηρίες». Το Σχέδιο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την Κυπριακή Δημοκρατία στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση, Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή» 2007-2013.

Ο προϋπολογισμός του Σχεδίου είναι €179.670,37

Το Έκτακτο Σχέδιο αφορά στην Παροχή Κινήτρων για Πρόσληψη Ατόμων με Αναπηρία στον Ιδιωτικό Τομέα και στις Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Παρέχεται οικονομική βοήθεια ύψους 75% του ετήσιου μισθολογικού κόστους του εργοδοτουμένου, με μέγιστο ύψος €15.000 κατά άτομο ανά έτος. Επιπλέον παραχωρείται οικονομική βοήθεια με ένταση 25% των επιλέξιμων δαπανών, με μέγιστο ύψος €5.000 ανά άτομο, για την κατασκευή διευκολύνσεων ή την κατάλληλη προσαρμογή χώρων ή αγορά μηχανημάτων / εξοπλισμό γραφείου ή για δαπάνες απασχόλησης προσωπικού αποκλειστικά για την για υποστήριξη εργαζομένων με αναπηρία ή και σε περιπτώσεις που ο δικαιούχος παρέχει προστατευόμενη εργασία για οποιεσδήποτε δαπάνες διοίκησης και μεταφοράς οι οποίες απορρέουν άμεσα από την απασχόληση ατόμων με αναπηρία.

Σκοπός του Σχεδίου είναι η ενθάρρυνση του εργοδότη για πρόσληψη ατόμων με αναπηρία.

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα www.mlsi.gov.cy/dl

Αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν στο ειδικό έντυπο που βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Τμήματος Εργασίας, και να παραδοθούν μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2010, με απευθείας κατάθεση στα κατά τόπους Επαρχιακά/Τοπικά Γραφεία Εργασίας (Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης).

Πρόσκληση

Νέα & Εκδηλώσεις

18/6/2015: 9η Συνεδρία Επιτροπής Παρακολούθησης ΕΠ 2007-2013
Η Γενική Διεύθυνση, Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης, ως Διαχειριστική Αρχή των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων [..]

26/2/2015: Προκήρυξη Διαγωνισμού
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σήμερα το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Κύπρου «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή 2014-2020».
25/2/2015: Έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή 2014-2020» ύψους €163εκ.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σήμερα το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Κύπρου «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή 2014-2020».
16/12/2014: Έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020 ύψους €661εκ.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σήμερα το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Κύπρου για την Ανταγωνιστικότητα και την[...]

παραπομπή σε όλα τα νέα
Συνεδρίες

25/06/2014 - Συνεδρία Επιτροπής Παρακολούθησης
Η Γενική Διεύθυνση, Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και ...

21/06/2013 - Συνεδρία Επιτροπής Παρακολούθησης
Το Γραφείο Προγραμματισμού, ως Διαχειριστική Αρχή των ...

παραπομπή στις συνεδρίες
 
Αναζήτηση
 
Ο Διαδικτυακός Τόπος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το
Πνευματικά δικαιώματα © Γραφείο Προγραμματισμού 2012
  Designed and Developed by eBOS Technologies