Ελληνικά English
Οικοσελίδα
Χρήσιμες Συνδέσεις
Επικοινωνία
Εκτύπωση Σελίδας
Παραπομπή σε όλα τα Νέα

Subject:Κοινοτική Πρωτοβουλία JASPERS
Κοινοτική Πρωτοβουλία JASPERS

Το Γραφείο Προγραμματισμού, ως Διαχειριστική Αρχή των Διαρθρωτικών Ταμείων και του Ταμείου Συνοχής της ΕΕ, διοργάνωσε την Παρασκευή, 22 Οκτωβρίου 2010, Σεμινάριο με θέμα την «Αίτηση Επιβεβαίωσης Χρηματοδότησης Μεγάλου Έργου». Το εν λόγω Σεμινάριο εντάσσεται στα πλαίσια προώθησης της υλοποίησης των Μεγάλων Έργων που δύναται να συγχρηματοδοτηθούν από τα Ταμεία της ΕΕ, κατά την προγραμματική περίοδο 2007-2013.

Εισηγητές στο σεμινάριο ήταν Εκπρόσωποι της Μονάδας JASPERS, του Ομίλου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, στα πλαίσια της δωρεάν τεχνικής βοήθειας που παρέχεται μέσω της αξιοποίησης από τα Κράτη Μέλη της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας JASPERS. Το σεμινάριο κλήθηκαν να παρακολουθήσουν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς, περιλαμβανομένων των Δικαιούχων Μεγάλων Έργων.

Με βάση την ερμηνεία των Κοινοτικών Κανονισμών, Μεγάλα θεωρούνται τα έργα με προϋπολογισμό πέραν των €50 εκ. Στη Κύπρο, προωθούνται στο παρόν στάδιο πέντε (5) Μεγάλα Έργα για συγχρηματοδότηση από Κοινοτικούς πόρους. Στον τομέα του Περιβάλλοντος και συγκεκριμένα στον τομέα της Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, προωθούνται δύο Μεγάλα Έργα που αφορούν στην κατασκευή των Μονάδων Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Στερεών Οικιακών Αποβλήτων Λευκωσίας και Λεμεσού, ενώ στον τομέα της Διαχείρισης Υγρών Αποβλήτων προωθείται ένα Μεγάλο Έργο που αφορά στην Εγκατάσταση του Αποχετευτικού Συστήματος του Συμπλέγματος Κοκκινοχωρίων. Πρόσθετα, στον τομέα των Μεταφορών προωθείται το Μεγάλο Έργο της Κατασκευής (Κάθετου) Δρόμου Πρωταρχικής Σημασίας που Συνδέει το Λιμάνι Λεμεσού με τον Αυτοκινητόδρομο Λεμεσού – Πάφου, ενώ στον τομέα των Υποδομών και Υπηρεσιών στις Αστικές Περιοχές προωθείται η δημιουργία του Μεγάρου Πολιτισμού Κύπρου.

Νέα & Εκδηλώσεις

18/6/2015: 9η Συνεδρία Επιτροπής Παρακολούθησης ΕΠ 2007-2013
Η Γενική Διεύθυνση, Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης, ως Διαχειριστική Αρχή των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων [..]

26/2/2015: Προκήρυξη Διαγωνισμού
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σήμερα το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Κύπρου «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή 2014-2020».
25/2/2015: Έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή 2014-2020» ύψους €163εκ.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σήμερα το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Κύπρου «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή 2014-2020».
16/12/2014: Έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020 ύψους €661εκ.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σήμερα το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Κύπρου για την Ανταγωνιστικότητα και την[...]

παραπομπή σε όλα τα νέα
Συνεδρίες

25/06/2014 - Συνεδρία Επιτροπής Παρακολούθησης
Η Γενική Διεύθυνση, Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και ...

21/06/2013 - Συνεδρία Επιτροπής Παρακολούθησης
Το Γραφείο Προγραμματισμού, ως Διαχειριστική Αρχή των ...

παραπομπή στις συνεδρίες
 
Αναζήτηση
 
Ο Διαδικτυακός Τόπος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το
Πνευματικά δικαιώματα © Γραφείο Προγραμματισμού 2012
  Designed and Developed by eBOS Technologies