Ελληνικά English
Οικοσελίδα
Χρήσιμες Συνδέσεις
Επικοινωνία
Εκτύπωση Σελίδας
Παραπομπή σε όλα τα Νέα

Subject:24/02/2012 - Εκδήλωση για Παρουσίαση των Προτάσεων για τη Nέα Πολιτική Συνοχής της ΕΕ
Εκδήλωση για Παρουσίαση των Προτάσεων για τη Nέα Πολιτική Συνοχής της ΕΕ

Το Γραφείο Προγραμματισμού, ως Εθνική Αρχή για την εφαρμογή της Πολιτικής Συνοχής της ΕΕ στην Κύπρο,  διοργάνωσε εκδήλωση για παρουσίαση των Προτάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής οι οποίες αφορούν στο νέο Νομοθετικό Πλαίσιο το οποίο θα διέπει την Πολιτική Συνοχής για την επόμενη προγραμματική περίοδο 2014-2020.

Χαιρετισμούς απηύθυναν ο Ευρωπαίος Επίτροπος αρμόδιος για την Περιφερειακή Πολιτική, κ. Johannes Hahn, ο οποίος παρέστει στην εκδήλωση στα πλαίσια της επίσημης επίσκεψης του στην Κύπρο για συναντήσεις με ανώτερους αξιωματούχους της Κυπριακής Κυβέρνησης, και ο Γενικός Διευθυντής του Γραφείου Προγραμματισμού, κ. Γιώργος Γεωργίου. 

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν πέραν των 100 ατόμων, εκπροσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, των αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης, των οικονομικών και κοινωνικών εταίρων, μη κυβερνητικών οργανώσεων, της Βουλής των Αντιπροσώπων, καθώς και κομμάτων. Η παρουσίαση των νομοθετικών προτάσεων έγινε από τον κ. David Sweet, εκπρόσωπο της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο οποίος ανέλυσε τις βασικές πρόνοιες του νέου νομοθετικού πλαισίου για την Πολιτική Συνοχής αλλά και τους βασικούς στόχους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μέσα από αυτές τις προτάσεις.

Από πλευράς του, ο κ. Hahn, τόνισε ότι η Πολιτική Συνοχής θα πρέπει να παραμείνει η βασική Αναπτυξιακή Πολιτική της Ευρώπης, με ξεκάθαρη συνεισφορά στην επίτευξη των στόχων της Στρατηγικής Ευρώπη 2020 και έμφαση κυρίως στην ενίσχυση της νεανικής απασχόλησης, της καινοτομίας και στην στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.  Σε ότι αφορά τις κύριες πτυχές της πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εισάγονται αρκετά νέα στοιχεία όπως η προώθηση πιο ολοκληρωμένων στρατηγικών προσεγγίσεων, η επικέντρωση σε περιορισμένο αριθμό προτεραιοτήτων και η εισαγωγή προϋποθέσεων οι οποίες θα διασφαλίζουν ότι κάθε επένδυση πραγματοποιείται κάτω από τις σωστές συνθήκες και για το σκοπό που έχει προγραμματιστεί. Παράλληλα, τόνισε, η Επιτροπή υποστηρίζει την απλοποίηση του νομοθετικού πλαισίου της Πολιτικής Συνοχής, μεταξύ άλλων, μέσω της ενίσχυσης της αρχής της αναλογικότητας και τη χρήση απλοποιημένων εργαλείων. 

Στον χαιρετισμό του ο κ. Γεωργίου, επεσήμανε την ιδιαίτερη σημασία της Πολιτικής Συνοχής τόσο για την Κύπρο, όπου εφαρμόζεται επιτυχώς και με σημαντικά οικονομικά οφέλη για την χώρα τα τελευταία 8 χρόνια μετά την ένταξη μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όσο και για ολόκληρη την Ευρώπη. Η Κύπρος, τόνισε, ήταν και θα συνεχίσει να είναι υποστηρικτής της Πολιτικής Συνοχής η οποία αποτελεί το κυριότερο εργαλείο για ενίσχυση της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής στην  Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Στο πλαίσιο αυτό, επανέλαβε την δέσμευση της Κυπριακής Κυβέρνησης για την προσπάθεια επίτευξης της μέγιστης δυνατής προόδου, κατά την διάρκεια της επερχόμενης Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ, σε ότι αφορά τις διαπραγματεύσεις για το νέο δημοσιονομικό και νομοθετικό πλαίσιο για την μελλοντική Πολιτική Συνοχής. 

Ο κ. Γεωργίου επεσήμανε ότι, ο προτεινόμενος δημοσιονομικός φάκελος για την Κύπρο δεν είναι ιδιαίτερα ευνοϊκός στα πλαίσια των νέων αυτών προτάσεων της Επιτροπής, εφόσον οι χρηματοδοτικοί πόροι που αναμένεται να κατανεμηθούν στην χώρα μας για την νέα Πολιτική Συνοχής είναι ιδιαίτερα χαμηλοί και ανεπαρκείς για την αντιμετώπιση των αναπτυξιακών αναγκών της χώρας. Τόνισε τέλος ότι,  η Κύπρος, στα πλαίσια των σχετικών διαπραγματεύσεων που ήδη διεξάγονται, προωθεί την αναγνώριση των μόνιμων φυσικών και γεωγραφικών δυσκολιών και προκλήσεων που αντιμετωπίζει, ως ένα μικρό νησιωτικό Κράτος Μέλος στην περιφέρεια της Ένωσης, ώστε να αυξήσει την χρηματοδότηση της στα πλαίσια της Πολιτικής Συνοχής.

Υλικό από τη Συνεδρία βρίσκεται στην ειδική ενότητα «Κατάρτιση/ Επιμόρφωση /Δικτύωση»  «Εκδηλώσεις Επιμόρφωσης» της παρούσας ιστοσελίδας.

Νέα & Εκδηλώσεις

18/6/2015: 9η Συνεδρία Επιτροπής Παρακολούθησης ΕΠ 2007-2013
Η Γενική Διεύθυνση, Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης, ως Διαχειριστική Αρχή των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων [..]

26/2/2015: Προκήρυξη Διαγωνισμού
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σήμερα το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Κύπρου «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή 2014-2020».
25/2/2015: Έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή 2014-2020» ύψους €163εκ.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σήμερα το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Κύπρου «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή 2014-2020».
16/12/2014: Έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020 ύψους €661εκ.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σήμερα το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Κύπρου για την Ανταγωνιστικότητα και την[...]

παραπομπή σε όλα τα νέα
Συνεδρίες

25/06/2014 - Συνεδρία Επιτροπής Παρακολούθησης
Η Γενική Διεύθυνση, Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και ...

21/06/2013 - Συνεδρία Επιτροπής Παρακολούθησης
Το Γραφείο Προγραμματισμού, ως Διαχειριστική Αρχή των ...

παραπομπή στις συνεδρίες
 
Αναζήτηση
 
Ο Διαδικτυακός Τόπος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το
Πνευματικά δικαιώματα © Γραφείο Προγραμματισμού 2012
  Designed and Developed by eBOS Technologies