Ελληνικά English
Οικοσελίδα
Χρήσιμες Συνδέσεις
Επικοινωνία
Εκτύπωση Σελίδας
Παραπομπή σε όλα τα Νέα

Subject:4/12/2013 - Δημοσιογραφική Διάσκεψη για Ανακοίνωση Έναρξης Εκδηλώσεων Πληροφόρησης

4/12/2013 -  Δημοσιογραφική Διάσκεψη για Ανακοίνωση Έναρξης Εκδηλώσεων Πληροφόρησης

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Συντονισμού και Ανάπτυξης  (EΠΣΑ)
Ανακοίνωση έναρξης Εκδηλώσεων Πληροφόρησης και ενημέρωση για τα συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα

Η Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Συντονισμού και Ανάπτυξης,στο πλαίσιο της ενημερωτικής εκστρατείας που διενεργεί για τα έργα που υλοποιούνται στην Κύπρο με τη συγχρηματοδότηση των Διαρθρωτικών Ταμείων, του Ταμείου Συνοχής και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλιείας, διοργάνωσε δημοσιογραφική διάσκεψη την Τετάρτη 4 Δεκεμβρίου στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Υπουργείου Οικονομικών. 

Σκοπός της διάσκεψης ήταν η ανακοίνωση της έναρξης των εκδηλώσεων πληροφόρησης για το ευρύ κοινό, που θα πραγματοποιηθούν σε Λευκωσία, Λάρνακα, Λεμεσό και Πάφο, καθώς και η ενημέρωση αναφορικά με την πορεία υλοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων την προγραμματική περίοδο 2007-2013και τον  Προγραμματισμό για τη νέα περίοδο 2014-2020. 

Κατά τη διάρκεια της διάσκεψης  ο κ. Γιώργος Γεωργίου, Γενικός Διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Συντονισμού και Ανάπτυξης (ΕΠΣΑ), στα πλαίσια της ομιλίας, την οποία απηύθυνε στους εκπροσώπους των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, ανέφερε ότι ο στόχος της Γενικής Διεύθυνσης είναι η αποτελεσματική υλοποίηση των έργων μέσα από την έγκαιρη και πλήρη αξιοποίηση των πόρων των Ταμείων, συμβάλλοντας έτσι στην αναπτυξιακή προσπάθεια της χώρας. Συναφώς ανέφερε ότι το εγχείρημα αυτό δεν είναι εύκολο, υπό τις παρούσες συνθήκες οικονομικής ύφεσης και πρωτοφανούς έλλειψης ρευστότητας στην οικονομία.  

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στη σημαντικότητα των προγραμματισμένων εκδηλώσεων πληροφόρησης, οι οποίες προσφέρουν σε κάθε ενδιαφερόμενο πολίτη και οργανισμό, εκτενή ενημέρωση για τα έργα και σχέδια χορηγιών που υλοποιούνται, τις ευκαιρίες χρηματοδότησης και τα σημαντικά οφέλη  που προκύπτουν από την αξιοποίηση των πόρων των Ταμείων. Όπως τόνισε ο κος Γεωργίου, η επιτυχής συμμετοχή των πολιτών, οργανισμών και επιχειρήσεων στα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα είναι σημαντικά υπολογίσιμη στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας και στην ανάκαμψη της οικονομίας, αν ληφθεί υπόψη ότι η αξία των συγχρηματοδοτούμενων επενδύσεων συνιστά σημαντικό ποσοστό του αναπτυξιακού προϋπολογισμού της χώρας.  

Αναλύοντας  το ρόλο της Γενικής Διεύθυνσης ΕΠΣΑ στην αξιοποίηση των κοινοτικών πόρων  καθώς και το χρηματοδοτικό πλαίσιο της παρούσας περιόδου 2007-2013, ο κος Γεωργίου είπε ότι ο συνολικός Προϋπολογισμός των συγχρηματοδοτούμενων έργων είναι της τάξης του €1 δις ευρώ, από τον οποίο €660 εκ. αποτελούν την κοινοτική συνεισφορά και εξέφρασε την ικανοποίηση του για την εκπλήρωση των τεθέντων στόχων,ομολογουμένως μετά από μεγάλη προσπάθεια της Γενικής Διεύθυνσης, των Ενδιάμεσων Φορέων και Δικαιούχων. Παράλληλα ανακοίνωσε ότι για τη νέα περίοδο 2014-2020, η οποία αρχίζει  περίπου σε ένα μήνα,  παραχωρήθηκαν στην Κύπρο κονδύλια ύψους περίπου €790 εκ., σε τρέχουσες τιμές, για τη Πολιτική Συνοχής και άλλα περίπου €30 εκ από το Ταμείο Αλιείας. Σ’ αυτά περιλαμβάνονται και τα επιπλέον €200 εκ που εξασφαλίστηκαν, μετά από παρέμβαση του Προέδρου της Δημοκρατίας. Υπογράμμισε επίσης ότι ο στρατηγικός  στόχος των διαφόρων δράσεων τη νέα περίοδο είναι η αναδιάρθρωση της κυπριακής οικονομίας, η διατήρηση και δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και η διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής. 

Νέα & Εκδηλώσεις

18/6/2015: 9η Συνεδρία Επιτροπής Παρακολούθησης ΕΠ 2007-2013
Η Γενική Διεύθυνση, Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης, ως Διαχειριστική Αρχή των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων [..]

26/2/2015: Προκήρυξη Διαγωνισμού
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σήμερα το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Κύπρου «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή 2014-2020».
25/2/2015: Έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή 2014-2020» ύψους €163εκ.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σήμερα το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Κύπρου «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή 2014-2020».
16/12/2014: Έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020 ύψους €661εκ.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σήμερα το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Κύπρου για την Ανταγωνιστικότητα και την[...]

παραπομπή σε όλα τα νέα
Συνεδρίες

25/06/2014 - Συνεδρία Επιτροπής Παρακολούθησης
Η Γενική Διεύθυνση, Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και ...

21/06/2013 - Συνεδρία Επιτροπής Παρακολούθησης
Το Γραφείο Προγραμματισμού, ως Διαχειριστική Αρχή των ...

παραπομπή στις συνεδρίες
 
Αναζήτηση
 
Ο Διαδικτυακός Τόπος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το
Πνευματικά δικαιώματα © Γραφείο Προγραμματισμού 2012
  Designed and Developed by eBOS Technologies