Ελληνικά English
Οικοσελίδα
Χρήσιμες Συνδέσεις
Επικοινωνία
Εκτύπωση Σελίδας
Παραπομπή σε όλα τα Νέα

Subject:09/06/2011 - Κοινή Διάσκεψη Τύπου για την Πρωτοβουλία JEREMIE
Κοινή Διάσκεψη Τύπου για την Πρωτοβουλία JEREMIE


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ

Λευκωσία, 9 Ιουνίου 2011

Κοινή Διάσκεψη Τύπου για την Πρωτοβουλία JEREMIE

“Η Εφαρμογή της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας JEREMIE στην Κύπρο -

Προϊόντα χρηματοδότησης JEREMIE για την ενίσχυση των Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων μέσω της Τράπεζας Κύπρου

Το Γραφείο Προγραμματισμού, ως Διαχειριστική Αρχή των Διαρθρωτικών Ταμείων και του Ταμείου Συνοχής της ΕΕ, σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤΕ), Επίσημο Διαχειριστή του Ειδικού Ταμείου για την υλοποίηση της Πρωτοβουλίας JEREMIE και την Τράπεζα Κύπρου, επιλεγμένο Χρηματοπιστωτικό Διαμεσολαβητή για την προώθηση και εφαρμογή των προϊόντων JEREMIE, διοργάνωσαν σήμερα από κοινού διάσκεψη τύπου αναφορικά με την Εφαρμογή της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας JEREMIE στην Κύπρο.

Βασικός στόχος της διάσκεψης είναι η ενίσχυση της πληροφόρησης όλων των ενδιαφερομένων, και κυρίως του επιχειρηματικού κόσμου της Κύπρου, για την Κοινοτική Πρωτοβουλία JEREMIE, την μέχρι σήμερα πορεία υλοποίησης της στη χώρα μας και κυρίως για τις ευκαιρίες χρηματοδότησης που προσφέρει στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, μέσω των προϊόντων που διατίθενται από την Τράπεζα Κύπρου.

Η διάσκεψη πραγματοποιήθηκε σε συνέχεια της υπογραφής τριών Συμφωνιών μεταξύ του ΕΤΕ και της Τράπεζας Κύπρου, βάση των οποίων θα δοθούν νέα δάνεια ύψους μέχρι και €70 εκ., με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους χρηματοδότησης, για την στήριξη των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων της Κύπρου. Η Πρωτοβουλία JEREMIE συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και εντάσσεται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα, 2007 - 2013», από το οποίο έχει διατεθεί το ποσό των €20 εκ. για την υλοποίηση της εν λόγω Πρωτοβουλίας στην Κύπρο.

Ομιλητές στην διάσκεψη ήταν ο Διευθυντής Προγραμματισμού του Γραφείου Προγραμματισμού κ. Κώστας Ιακώβου, ο Επικεφαλής Περιφερειακής Ανάπτυξης του ΕΤΕ κ. Hubert Cottogni και ο Γενικός Διευθυντής Λιανικής Τραπεζικής Κύπρου Δρ. Χάρης Πουαγκαρέ.

Στην ομιλία του ο κ. Ιακώβου, μεταξύ άλλων, τόνισε ότι «σε αυτή τη σημαντική προσπάθεια για αντιμετώπιση των προκλήσεων που προκύπτουν από την παγκόσμια οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση, έχουμε τη χαρά να συνεργαζόμαστε με ένα Ευρωπαϊκό οργανισμό εξειδικευμένο στον τομέα των χρηματοδοτήσεων όπως το ΕΤΕ, αλλά και με ένα από τα σημαντικότερα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα της χώρας μας όπως είναι η Τράπεζα Κύπρου, ενισχύοντας τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και συμβάλλοντας όλοι μαζί στον γενικό στόχο της Κυπριακής Κυβέρνησης για ενίσχυση του επιχειρηματικού ιστού της χώρας». Από πλευράς του, ο κ. Cottogni σημείωσε, μεταξύ άλλων, ότι «είμαστε στην ευχάριστη θέση να έχουμε εισαγάγει δύο νέα χρηματοδοτικά προϊόντα στην Κυπριακή αγορά, τα οποία δεν αναμένεται απλά να δημιουργήσουν νέα δάνεια για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, κάτω από τις δύσκολες αυτές οικονομικές συνθήκες, αλλά να το κάνουν και με ιδιαίτερα ελκυστικούς όρους. Είμαστε ευτυχείς που βλέπουμε ότι η πρωτοβουλία JEREMIE έχει καταστεί ένας πραγματικός υποστηρικτής της Κυπριακής οικονομίας κατά την περίοδο αυτή της οικονομικής κρίσης». Τέλος, εκ μέρους της Τράπεζας Κύπρου, ο κ. Πουαγκαρέ δήλωσε ότι «οι τρεις συμφωνίες που υπεγράφησαν με το ΕΤΕ θα οδηγήσουν σε αύξηση των επενδυτικών δραστηριοτήτων και κατ’ επέκταση σε περαιτέρω στήριξη της Κυπριακής οικονομίας. Στο πλαίσιο των δύο προϊόντων JEREMIE, οι ελκυστικοί όροι χρηματοδότησης, οι οποίοι διαφοροποιούνται για κάθε προϊόν, μεταφράζονται σε μειώσεις των επιτοκίων (έως και 3% περίπου), μείωση των απαιτούμενων εξασφαλίσεων (φτάνοντας σε ορισμένες περιπτώσεις στο 0%), περιόδους αποπληρωμής δανείου μέχρι και 10 έτη και περίοδο χάριτος μέχρι 2 χρόνια».

Νέα & Εκδηλώσεις

18/6/2015: 9η Συνεδρία Επιτροπής Παρακολούθησης ΕΠ 2007-2013
Η Γενική Διεύθυνση, Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης, ως Διαχειριστική Αρχή των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων [..]

26/2/2015: Προκήρυξη Διαγωνισμού
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σήμερα το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Κύπρου «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή 2014-2020».
25/2/2015: Έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή 2014-2020» ύψους €163εκ.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σήμερα το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Κύπρου «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή 2014-2020».
16/12/2014: Έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020 ύψους €661εκ.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σήμερα το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Κύπρου για την Ανταγωνιστικότητα και την[...]

παραπομπή σε όλα τα νέα
Συνεδρίες

25/06/2014 - Συνεδρία Επιτροπής Παρακολούθησης
Η Γενική Διεύθυνση, Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και ...

21/06/2013 - Συνεδρία Επιτροπής Παρακολούθησης
Το Γραφείο Προγραμματισμού, ως Διαχειριστική Αρχή των ...

παραπομπή στις συνεδρίες
 
Αναζήτηση
 
Ο Διαδικτυακός Τόπος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το
Πνευματικά δικαιώματα © Γραφείο Προγραμματισμού 2012
  Designed and Developed by eBOS Technologies