ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013
ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ MED
ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ENPI
ΔΙΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ INTERREG IVC
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

 

Προγράμματα «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα» και «Απασχόληση, Ανθρώπινο Κεφάλαιο και Κοινωνική Συνοχή»


Οικοσελίδα

Χρήσιμες ΣυνδέσειςΧάρτης ΠλοήγησηςΕπικοινωνία

Εκτύπωση Σελίδας
  
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ MED
Το Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας Μεσογειακού Χώρου στοχεύει στην καθιέρωση ολόκληρου του μεσογειακού χώρου MED ως μιας περιφέρειας, ικανής να ανταγωνιστεί στο διεθνή χώρο, ούτως ώστε να εξασφαλιστεί ανάπτυξη και απασχόληση για τις επόμενες γενιές, η υποστήριξη της εδαφικής συνοχής καθώς και η ενεργή παρέμβαση προς την προστασία του περιβάλλοντος. Το Πρόγραμμα θα καλύψει την περίοδο 2007-2013.

Στο Πρόγραμμα MED συμμετέχουν η Κύπρος και περιφέρειες της Γαλλίας, Ιταλίας, Πορτογαλίας και Ισπανίας, η Ελλάδα, η Μάλτα, η Σλοβενία και το Γιβραλτάρ του Η.Β. Στο Πρόγραμμα συμμετέχουν επίσης η Κροατία, το Μαυροβούνιο, η Αλβανία και η Βοσνία-Ερζεγοβίνη με κονδύλια του Προ-ενταξιακού Μέσου.

Ο Συνολικός Προϋπολογισμός του Προγράμματος ανέρχεται σε 256,6 εκ. ευρώ από τα οποία 193,2 εκ. ευρώ προέρχονται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ε.Ε . Το ποσοστό συγχρηματοδότησης από το   ΕΤΠΑ για την Κύπρο ανέρχεται στο 85%.

Οι δικαιούχοι του Προγράμματος είναι δημόσιοι φορείς, φορείς  τοπικής αυτοδιοίκησης, οργανισμοί δημοσίου δικαίου και φορείς ιδιωτικού δικαίου (υπό  κάποιες προϋποθέσεις).

Για την υλοποίηση των στόχων του το Πρόγραμμα θα χρηματοδοτήσει έργα κάτω από τους τέσσερεις άξονες προτεραιότητας που έχουν καθοριστεί: (1) Ενίσχυση της καινοτομίας, (2) Προστασία του Περιβάλλοντος και προώθηση  της βιώσιμης εδαφικής ανάπτυξης, (3) Βελτίωση της προσπελασιμότητας και της προσβασιμότητας και (4) Προώθηση πολυκεντρικής και ολοκληρωμένης ανάπτυξης του χώρου MED.

Ως Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος έχει οριστεί η Περιφέρεια Region Provence-Alpes- Côte d´Azur της Γαλλίας η οποία υποστηρίζεται από την Κοινή Τεχνική Γραμματεία η οποία εδρεύει στη Μασσαλία. Τη διαχείριση του Προγράμματος υποστηρίζουν και τα δύο Γραφεία Πληροφόρησης (Liaison Offices) που εδρεύουν στη Βαλένθια και τη Θεσσαλονίκη.

   
 

 

Νέα & Εκδηλώσεις


14 Νοεμβρίου 12
Εκδήλωση με τίτλο «Πολιτική Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Τα επιτεύγματα του Προγράμματος INTERREG IVC στην κατεύθυνση της ενσωμάτωσης καλών πρακτικών στα κύρια Επιχειρησιακά Προγράμματα (Mainstream

Πρόγραμμα Διαπεριφερειακής Συνεργασίας INTERREG IVC

12 Νοεμβρίου 12
Προκήρυξη 4ης Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα - Κύπρος 2007-2013

Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα - Κύπρος
17 Σεπτεμβρίου 12
Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας MED

Σεμινάριο ενημέρωσης σε σχέση με την Πρόσκληση Κεφαλαιοποίησης, στη Μασσαλία στις 25 Σεπτεμβρίου
17 Σεπτεμβρίου 12
Spotlight on the Mediterranean Area. Uniting our efforts for the future

Spotlight on the Mediterranean Area. Uniting our efforts for the future

παραπομπή σε όλα τα νέα     

 

Ο Διαδικτυακός Τόπος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής.

Γραφείο Προγραμματισμού – Εθνικό Σημείο Επαφής για τα Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας      Planning Bureau – National Contact Point for European Territorial Cooperation Programmes
Πνευματικά δικαιώματα © Γραφείο Προγραμματισμού 2010 Developed by eBOS Technologies Ltd