ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013
ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ MED
ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ENPI
ΔΙΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ INTERREG IVC
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

 

Προγράμματα «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα» και «Απασχόληση, Ανθρώπινο Κεφάλαιο και Κοινωνική Συνοχή»


Οικοσελίδα

Χρήσιμες ΣυνδέσειςΧάρτης ΠλοήγησηςΕπικοινωνία

Εκτύπωση Σελίδας
  
 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013

Σεμινάρια / Εργαστήρια

> Συναντήσεις για τη διαδικασία πιστοποίησης δαπανών και την υποβολή αναφορών προόδου με τους εγκεκριμένους Κύπριους Εταίρους και τους Εξακριβωτές των εγκεκριμένων έργων της 1ης και 2ης Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων του Προγράμματος, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στη Λευκωσία στις 13 Νοεμβρίου 2012:

    Πρόσκληση
    Ημερήσια Διάταξη
    Φωτογραφίες

> Συνάντηση με τους εγκεκριμένους Κύπριους Εταίρους της 3ης Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων του Προγράμματος, η οποία πραγματοποιήθηκε στη Λευκωσία στις 12 Νοεμβρίου 2012:

    Πρόσκληση
    Ημερήσια Διάταξη
    Παρουσιάσεις
    Φωτογραφίες


> Σεμινάριο για τις διαδικασίες υλοποίησης και επαλήθευσης των έργων που υλοποιούνται στο πλαίσιο του Προγράμματος, το οποίο πραγματοποιήθηκε στη Λευκωσία στις 19 Απριλίου 2012:

    Πρόσκληση 
    
Ημερήσια Διάταξη
    Παρουσιάσεις
    Φωτογραφίες

  > Συνάντηση με τους εγκεκριμένους Κύπριους Εταίρους της 1ης Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων του Προγράμματος, η οποία πραγματοποιήθηκε στη Λευκωσία στις 08 Ιουνίου 2011:    

   
     Πρόσκληση
      Ημερήσια Διάταξη
      Παρουσιάσεις
      Φωτογραφίες

     
   

   

  Νέα & Εκδηλώσεις


  14 Νοεμβρίου 12
  Εκδήλωση με τίτλο «Πολιτική Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Τα επιτεύγματα του Προγράμματος INTERREG IVC στην κατεύθυνση της ενσωμάτωσης καλών πρακτικών στα κύρια Επιχειρησιακά Προγράμματα (Mainstream

  Πρόγραμμα Διαπεριφερειακής Συνεργασίας INTERREG IVC

  12 Νοεμβρίου 12
  Προκήρυξη 4ης Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα - Κύπρος 2007-2013

  Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα - Κύπρος
  17 Σεπτεμβρίου 12
  Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας MED

  Σεμινάριο ενημέρωσης σε σχέση με την Πρόσκληση Κεφαλαιοποίησης, στη Μασσαλία στις 25 Σεπτεμβρίου
  17 Σεπτεμβρίου 12
  Spotlight on the Mediterranean Area. Uniting our efforts for the future

  Spotlight on the Mediterranean Area. Uniting our efforts for the future

  παραπομπή σε όλα τα νέα     

   

  Ο Διαδικτυακός Τόπος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής.

  Γραφείο Προγραμματισμού – Εθνικό Σημείο Επαφής για τα Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας      Planning Bureau – National Contact Point for European Territorial Cooperation Programmes
  Πνευματικά δικαιώματα © Γραφείο Προγραμματισμού 2010 Developed by eBOS Technologies Ltd