Search Button
 
 
Εγκύκλιοι
Περιγραφή Καθηκόντων - «Περιγραφή των καθηκόντων και διαδικασιών της ΔΑ και της ΑΠ σύμφωνα με το υπόδειγμα που παρουσιάζεται στο Παράρτημα ΙΙΙ του Εκτελεστικού Κανονισμού 1011/2014»
Περιγραφή Καθηκόντων
Εγκύκλιος 1 – «Κατευθυντήριες Γραμμές για τις Διαδικασίες Ένταξης Έργων που Εκτελούνται με Δημόσιες Συμβάσεις στα Πλαίσια των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων «Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη», «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή» και «Θάλασσα» της Π.Π. 2014-2020
Εγκύκλιος 1
Εγκύκλιος 2 – «Κατευθυντήριες Γραμμές για τις Διαδικασίες Διασφάλισης της Συμβατότητας των Έργων που θα Συγχρηματοδοτηθούν στα Πλαίσια των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων «Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη», «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή», «Θάλασσα» καθώς και για τα Προγράμματα ΕΕΣ – Π.Π. 2014-2020 με τις Εθνικές και Ενωσιακές Πολιτικές».
Εγκύκλιος 2
Εγκύκλιος 3 – «Κανόνες Επιλεξιμότητας για τα Έργα που Συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020»
Εγκύκλιος 3
Εγκύκλιος 4 - «Κατευθυντήριες Γραμμές για τον Υπολογισμό του Επιλέξιμου για Συγχρηματοδότηση Κόστους των Έργων που Παράγουν Καθαρά Έσοδα για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020»
 
Εγκύκλιος 4
Εγκύκλιος 5 - «Κατευθυντήριες Γραμμές για τις Διαδικασίες Επαληθεύσεων για τα Έργα που Εντάσσονται στα Επιχειρησιακά Προγράμματα «Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη», «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή» και «Θάλασσα»
Εγκύκλιος 5
Εγκύκλιος 6 - «Κατευθυντήριες Γραμμές για την Τήρηση Επαρκούς Διαδρομής Ελέγχου στα Επιχειρησιακά Προγράμματα «Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη», «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή» και «Θάλασσα» 2014-2020»
 
Εγκύκλιος 6  
 
Εγκύκλιος 7&10 - «Κατευθυντήριες Γραμμές για την Παρακολούθηση της Πορείας Υλοποίησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων «Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη», «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή» και «Θάλασσα» και των Ενταγμένων σε αυτά Έργων / Σχεδίων Χορηγιών»
Εγκύκλιος 7&10
 
 
Εγκύκλιος 8 - «Κατευθυντήριες Γραμμές για τις Χρηματορροές Έργων που Εντάσσονται στα Επιχειρησιακά Προγράμματα για την «Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη», «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή» και «Θάλασσα»
Εγκύκλιος 8
 
 
Εγκύκλιος 9 - «Κατευθυντήριες Γραμμές για τις Διαδικασίες Ένταξης Έργων που Υλοποιούνται στα Πλαίσια Σχεδίων Χορηγιών και Εντάσσονται στα Επιχειρησιακά Προγράμματα «Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη», «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή» και «Θάλασσα» - Π.Π. 2014-2020»
Εγκύκλιος 9
 
 
Εγκύκλιος 11 - «Εγκύκλιος Αρχής Πιστοποίησης για την Ενημέρωση και το Χειρισμό Παρατυπιών που Προκύπτουν κατά την Υλοποίηση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 2014-2020»
Εγκύκλιος 11
 
 
Πνευματικά δικαιώματα © ΓΔ ΕΠΣΑ 2015
Designed and Developed by eBOS Technologies