Search Button
 
 
Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου
Το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ) των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων «Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη», και «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή» για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, τα οποία συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων, θα θεσπιστεί σύμφωνα με τις διατάξεις των Άρθρων 72 έως 74 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1303/2013.

Στο ΣΔΕ θα ορίζονται όλοι οι εμπλεκόμενοι σε θέματα διαχείρισης και ελέγχου φορείς, θα περιγράφεται η κατανομή των αρμοδιοτήτων και καθηκόντων τους στο εσωτερικό του κάθε φορέα και θα καθορίζονται οι διαδικασίες για τη διασφάλιση της νομιμότητας και κανονικότητας των δηλούμενων δαπανών. Επιπρόσθετα, το ΣΔΕ θα συνίσταται από ρυθμίσεις για το λογιστικό έλεγχο της λειτουργίας του, συστήματα και διαδικασίες για τη διασφάλιση επαρκούς διαδρομής λογιστικού ελέγχου, καθώς και διαδικασίες για την πρόληψη, ανίχνευση και διόρθωση παρατυπιών.
 
 
Πνευματικά δικαιώματα © ΓΔ ΕΠΣΑ 2015
Designed and Developed by eBOS Technologies