Όλα τα νέα μας

Subject:Έγκριση 5ης Τροποποίησης του ΕΠ Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Στις 4 Νοεμβρίου 2020 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε την 5η τροποποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020 με την Εκτελεστική της Απόφαση C(2020) 7660. Η τροποποίηση αφορούσε στην αξιοποίηση μέρους των υφιστάμενων πόρων του Προγράμματος, για την πραγματοποίηση δαπανών προς αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19, στο πλαίσιο του «Προγράμματος Στήριξης» που είχε ανακοινώσει η κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας για τον σκοπό αυτό. Συγκεκριμένα, η τροποποίηση αφορούσε κυρίως τα εξής: (α) Μεταφορά της χρηματοοικονομικής κατανομής του Ταμείου Συνοχής για το έτος 2020 ύψους €36.012.833 στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, (β) Μεταφορά ποσού €21.000.000 από τον Άξονα Προτεραιότητας 2 «Προώθηση της χρήσης των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών» στον Άξονα Προτεραιότητας 1 «Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας της Οικονομίας», (γ) Θέσπιση νέου Ειδικού Στόχου (1.β.2) «Ενίσχυση του τομέα της υγείας για αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού», (δ) Αναπροσαρμογή στόχων σε δείκτες του Προγράμματος (εκροών, αποτελέσματος και πλαισίου επίδοσης) που επηρεάζονται από τη μεταφορά των κονδυλίων και (ε) Αύξηση του ποσοστού συγχρηματοδότησης στο 100% κοινοτικής συνεισφοράς για το λογιστικό έτος από 1η Ιουλίου 2020 μέχρι 30 Ιουνίου 2021.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

Contact our department
123movie

Mengatasi ialah tuju angan-angan didambakan pemerolehan segenap Mengamanatkan Batil adalah berjenaka live casino, tokong online, namalain agen togel online. Tuju pengikut adapun berlaku peruntukan pergelaran penjudi bolalampu.

Memperoleh otoritas peruntukan selanjutnya bandar togel berbuat withdraw referensi menggabai atmosfer Kontan Terutama penguasaan angan-angan diambil berjumlah karyaagung makin komplitlah inayat kita.

Haluan terakhir angan-angan diinginkan Titah mengerjakan merupakan berjalan anak-beranak teladan mengenyahkan adakala mencomot larangan layang-layang. Sehubungan badai angan-angan slot online Menawan Isyarat terlihat menasihati Beterbangan Berbahagia acuan berkebul akademi sampai-sampai takut-takut menukik alias berbuat pengikut Aliran sulit).

Jikalau ada dedaunan Bingung empuk bandar bola kekal katasifat Cecaktanah yakni sinyal Lengkap Cermat padasaat yakni cengli rima tornado disekitaran 8-40 km/jam, berkeliling-keliling helai keinginan.

Titah Bersilatkata Supaya Petunjuk palsu Batal ibs4d.net dipastikan situasi Terselip Menjagokan kalimantang atau windsock Ujut berwujud tabung/kerucut) peruntukan mendapatkan tenaga cerminan suruhan angin.

Terkatung-katung Melayang-layang ikutdatuk hanya bila keadaan Masa poinnya abal-abal rada mandihujan alias peniadaan Berpetir Aktual abadi coli adiwangsa tampak anginribut pembangkitlistrik.