Ελληνικά English
Οικοσελίδα
Χρήσιμες Συνδέσεις
Επικοινωνία
Εκτύπωση Σελίδας

Αξιολογήσεις 2004-2006

• Μελέτη για την εκ των Προτέρων Αξιολόγηση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων που συγχρηματοδοτούνται από τα Διαρθρωτικά Ταμεία και το Ταμείο Συνοχής στην Κύπρο για την περίοδο 2007-2013.

1. Εκ των προτέρων Αξιολόγηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αειφόρος Ανάπτυξη και 
    Ανταγωνιστικότητα» για την περίοδο 2007-2013
    
    
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: Πίνακες Κεφαλαίου 2
    ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: Πίνακες Κεφαλαίου 3

2. Εκ των προτέρων Αξιολόγηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση, Ανθρώπινο Κεφάλαιο και
    Κοινωνική Συνοχή» για την περίοδο 2007-2013

   
    
Παράρτημα 1
    Παράρτημα 1Β
    Παράρτημα 2

3. Μελέτη Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αειφόρος 
    Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα» για την περίοδο 2007-2013

4. Περίληψη της Μελέτης Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αειφόρος
 
   Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα» για την περίοδο 2007-2013

Νέα & Εκδηλώσεις

18/6/2015: 9η Συνεδρία Επιτροπής Παρακολούθησης ΕΠ 2007-2013
Η Γενική Διεύθυνση, Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης, ως Διαχειριστική Αρχή των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων [..]

26/2/2015: Προκήρυξη Διαγωνισμού
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σήμερα το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Κύπρου «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή 2014-2020».
25/2/2015: Έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή 2014-2020» ύψους €163εκ.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σήμερα το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Κύπρου «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή 2014-2020».
16/12/2014: Έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020 ύψους €661εκ.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σήμερα το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Κύπρου για την Ανταγωνιστικότητα και την[...]

παραπομπή σε όλα τα νέα
Συνεδρίες

25/06/2014 - Συνεδρία Επιτροπής Παρακολούθησης
Η Γενική Διεύθυνση, Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και ...

21/06/2013 - Συνεδρία Επιτροπής Παρακολούθησης
Το Γραφείο Προγραμματισμού, ως Διαχειριστική Αρχή των ...

παραπομπή στις συνεδρίες
 
Αναζήτηση
 
Ο Διαδικτυακός Τόπος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το
Πνευματικά δικαιώματα © Γραφείο Προγραμματισμού 2012
  Designed and Developed by eBOS Technologies