Ελληνικά English
Οικοσελίδα
Χρήσιμες Συνδέσεις
Επικοινωνία
Εκτύπωση Σελίδας
Ανακοινώσεις Τύπου
 
 24 Ιουνίου 2014
Ανακοίνωση Τύπου για την Ανακοίνωση της Έγκρισης της Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης 2014-2020 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
04 Δεκεμβρίου 2013
Ανακοίνωση Τύπου για την Έναρξης των Εκδηλώσεων Πληροφόρησης 2013 και Ενημέρωση για τα Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα
06 Δεκεμβρίου 2012
Ανακοίνωση Τύπου για Εκδηλώσεις Πληροφόρησης 2012 για τα Επιχειρησιακά Προγράμματα σε Λευκωσία και Λεμεσό, καθώς και Εκστρατεία Πληροφόρησης στα ΜΜΕ
20 Ιουνίου 2012
Ανακοίνωση Τύπου για τη Συνεδρία της Επιτροπής Παρακολούθησης
24 Φεβρουαρίου 2012
Ανακοίνωση Τύπου για τη Συνεδρία την Εκδήλωση Παρουσίασης των Προτάσεων για τη Νέα Πολιτική Συνοχής της ΕΕ
23 Ιουνίου 2011
Ανακοίνωση Τύπου για τη Συνεδρία της Επιτροπής Παρακολούθησης
9 Ιουνίου 2011
Ανακοίνωση Τύπου: Κοινή Διάσκεψη Τύπου για την Πρωτοβουλία JEREMIE «Η Εφαρμογή της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας JEREMIE στην Κύπρο  Προϊόντα  χρηματοδότησης JEREMIE για την ενίσχυση  των Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων μέσω της  Τράπεζας Κύπρου»
2 Φεβρουαρίου 2011
Ανακοίνωση Τύπου για τα εγκαίνια της Έκθεσης Φωτογραφίας «Όταν οι Στόχοι γίνονται Έργα», στη Λάρνακα
19 Ιανουαρίου 2011
Ανακοίνωση Τύπου για τα εγκαίνια της Έκθεσης Φωτογραφίας «Όταν οι Στόχοι γίνονται Έργα», στη Λεμεσό
5 Ιανουαρίου 2011
Ανακοίνωση Τύπου για τα εγκαίνια της Έκθεσης Φωτογραφίας «Όταν οι Στόχοι γίνονται Έργα», στην Πάφο
15 Δεκεμβρίου 2011
Ανακοίνωση Τύπου για τ εγκαίνια της Έκθεσης Φωτογραφίας «Όταν οι Στόχοι γίνονται Έργα», στη Λευκωσία 
18 Απριλίου 2011
Ανακοίνωση Τύπου για Υπογραφή Συμβολαίων για Παραχώρηση Εγγυήσεων μεταξύ της Τράπεζας Κύπρου και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων, στα πλαίσια της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας JEREMIE
Φεβρουάριος / Μάρτιος 2011
Ανακοίνωση Τύπου για τα Σεμινάρια για τη Διαχείριση Έργων για Λειτουργούς της Διαχειριστικής Αρχής, των Ενδιάμεσων Φορέων και των Δικαιούχων Έργων και Σχεδίων Χορηγιών που συγχρηματοδοτούνται από τα Διαρθρωτικά Ταμεία, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας
22 Οκτωβρίου 2010 
Ανακοίνωση Τύπου για το Σεμινάριο με θέμα την «Αίτηση Επιβεβαίωσης Χρηματοδότησης Μεγάλου Έργου»
30 Αυγούστου 2010
Ανακοίνωση Τύπου για την Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων για το 2ο Χρηματοοικονομικό Προϊόν (“FLPG”) της Πρωτοβουλίας JEREMIE – 30/8/2010.
17 Ιουνίου 2010
Ανακοίνωση Τύπου για τη Συνεδρία της Επιτροπής Παρακολούθησης
25 Φεβρουαρίου 2010
Ανακοίνωση Τύπου για την Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων για την Πρωτοβουλία JEREMIE 25/2/2010
4 Δεκεμβρίου 2009
Ανακοίνωση Τύπου για την εκδήλωση «Χτίζοντας για το Μέλλον», για τα Διαρθρωτικά Ταμεία και το Ταμείο Συνοχής της ΕΕ στη Κύπρο. Λευκωσία
18 Ιουνίου 2009
 
Νέα & Εκδηλώσεις

18/6/2015: 9η Συνεδρία Επιτροπής Παρακολούθησης ΕΠ 2007-2013
Η Γενική Διεύθυνση, Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης, ως Διαχειριστική Αρχή των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων [..]

26/2/2015: Προκήρυξη Διαγωνισμού
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σήμερα το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Κύπρου «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή 2014-2020».
25/2/2015: Έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή 2014-2020» ύψους €163εκ.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σήμερα το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Κύπρου «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή 2014-2020».
16/12/2014: Έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020 ύψους €661εκ.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σήμερα το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Κύπρου για την Ανταγωνιστικότητα και την[...]

παραπομπή σε όλα τα νέα
Συνεδρίες

25/06/2014 - Συνεδρία Επιτροπής Παρακολούθησης
Η Γενική Διεύθυνση, Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και ...

21/06/2013 - Συνεδρία Επιτροπής Παρακολούθησης
Το Γραφείο Προγραμματισμού, ως Διαχειριστική Αρχή των ...

παραπομπή στις συνεδρίες
 
Αναζήτηση
 
Ο Διαδικτυακός Τόπος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το
Πνευματικά δικαιώματα © Γραφείο Προγραμματισμού 2012
  Designed and Developed by eBOS Technologies