Ελληνικά English
Οικοσελίδα
Χρήσιμες Συνδέσεις
Επικοινωνία
Εκτύπωση Σελίδας
Ενημερωτικές Δραστηριότητες

 Εκδηλώσεις Πληροφόρησης

     
Εγκαίνια Έκθεση Φωτογραφίας «Όταν οι στόχοι γίνονται έργα» 
      
15 Δεκεμβρίου 2010
      Γραφείο Πληροφόρησης Λήδρας, Λευκωσία
 
        
        Πρόσκληση 

    
Εκδήλωση για τα Διαρθρωτικά Ταμεία και το Ταμείο Συνοχής «Χτίζοντας για το Μέλλον» 
     
4 Δεκεμβρίου 2009
     

             
Φάκελος
             Δράσεις Δημοσίοτητας

                 
     Εκδήλωση για τα Διαρθρωτικά Ταμεία και το Ταμείο Συνοχής στην Κύπρο – 
      Το Παρόν και το Μέλλον για τους Κύπριους Πολίτες 
     
15 Οκτωβρίου 2008

             
Φάκελος
             Δράσεις Δημοσιότητας

     Ημερίδα για την Ανακοίνωση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και 
      για τα 50 Χρόνια ΕΚΤ 
     
16 και 17 Νοεμβρίου 2007

                
Φάκελος
                Δράσεις Δημοσιότητας

 Άλλες Ενημερωτικές Δραστηριότητες


 
Νέα & Εκδηλώσεις

18/6/2015: 9η Συνεδρία Επιτροπής Παρακολούθησης ΕΠ 2007-2013
Η Γενική Διεύθυνση, Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης, ως Διαχειριστική Αρχή των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων [..]

26/2/2015: Προκήρυξη Διαγωνισμού
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σήμερα το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Κύπρου «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή 2014-2020».
25/2/2015: Έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή 2014-2020» ύψους €163εκ.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σήμερα το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Κύπρου «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή 2014-2020».
16/12/2014: Έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020 ύψους €661εκ.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σήμερα το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Κύπρου για την Ανταγωνιστικότητα και την[...]

παραπομπή σε όλα τα νέα
Συνεδρίες

25/06/2014 - Συνεδρία Επιτροπής Παρακολούθησης
Η Γενική Διεύθυνση, Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και ...

21/06/2013 - Συνεδρία Επιτροπής Παρακολούθησης
Το Γραφείο Προγραμματισμού, ως Διαχειριστική Αρχή των ...

παραπομπή στις συνεδρίες
 
Αναζήτηση
 
Ο Διαδικτυακός Τόπος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το
Πνευματικά δικαιώματα © Γραφείο Προγραμματισμού 2012
  Designed and Developed by eBOS Technologies