Ελληνικά English
Οικοσελίδα
Χρήσιμες Συνδέσεις
Επικοινωνία
Εκτύπωση Σελίδας
Ενημερωτικό Υλικό

 

Όταν οι Στόχοι Γίνονται Έργα: ΕΡΓΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΙΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2007 - 2013
 
       
  Ενημερωτικό έντυπο Διαρθρωτικά Ταμεία της ΕΕ στην Κύπρο 2007-2013. Σχέδια Κινήτρων για τον Ιδιωτικό Τομέα  

Ενημερωτικό Έντυπο «Όταν οι Στόχοι Γίνονται Έργα...». για τα έργα που Υλοποιήθηκαν με τη Συγχρηματοδότηση των Διαρθρωτικών Ταμείων και του Ταμείου Συνοχής της ΕΕ στην Κύπρο 2004-2006. 

Οδηγός για τη διενέργεια δράσεων Πληροφόρησης και Δημοσιότητας στα πλαίσια των Προγραμμάτων που συγχρηματοδοτούνται από τα  Διαρθρωτικά Ταμεία και  το Ταμείο Συνοχής την περίοδο 2007-2013

Ενημερωτικός  Οδηγός «Διαρθρωτικά Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Κύπρο, 2007-2013, Οι Ιδέες μας Πράξη και Ανάπτυξη»

Περίληψη Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα»

Περίληψη Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση, Ανθρώπινο Κεφάλαιο και Κοινωνική Συνοχή»

Έντυπο «Διαρθρωτικά Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Κύπρο, Προγραμματική Περίοδος 2007-2013»

Ενημερωτικό έντυπο «Ανοίγουμε νέο κεφάλαιο στην οικονομία με το συγχρηματοδοτικό προϊόν JEREMIE, για στήριξη των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων»

Ενημερωτικό έντυπο «Συνεχίζουμε να δίνουμε ώθηση στην οικονομία με το 2ο συγχρηματοδοτικό προϊόν JEREMIE, για στήριξη των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων»

Νέα & Εκδηλώσεις

18/6/2015: 9η Συνεδρία Επιτροπής Παρακολούθησης ΕΠ 2007-2013
Η Γενική Διεύθυνση, Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης, ως Διαχειριστική Αρχή των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων [..]

26/2/2015: Προκήρυξη Διαγωνισμού
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σήμερα το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Κύπρου «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή 2014-2020».
25/2/2015: Έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή 2014-2020» ύψους €163εκ.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σήμερα το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Κύπρου «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή 2014-2020».
16/12/2014: Έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020 ύψους €661εκ.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σήμερα το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Κύπρου για την Ανταγωνιστικότητα και την[...]

παραπομπή σε όλα τα νέα
Συνεδρίες

25/06/2014 - Συνεδρία Επιτροπής Παρακολούθησης
Η Γενική Διεύθυνση, Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και ...

21/06/2013 - Συνεδρία Επιτροπής Παρακολούθησης
Το Γραφείο Προγραμματισμού, ως Διαχειριστική Αρχή των ...

παραπομπή στις συνεδρίες
 
Αναζήτηση
 
Ο Διαδικτυακός Τόπος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το
Πνευματικά δικαιώματα © Γραφείο Προγραμματισμού 2012
  Designed and Developed by eBOS Technologies