Ελληνικά English
Οικοσελίδα
Χρήσιμες Συνδέσεις
Επικοινωνία
Εκτύπωση Σελίδας
JEREMIE

Το JEREMIE - Κοινοί Ευρωπαϊκοί Πόροι για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις ( Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises ) - είναι μια κοινή πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων (ΕΤΕ). Στόχος της Πρωτοβουλίας JEREMIE είναι η βελτίωση της πρόσβασης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) στη χρηματοδότηση. Μέσω της συγκεκριμένης Πρωτοβουλίας, δίνεται η δυνατότητα στα ενδιαφερόμενα Κράτη-Μέλη να αξιοποιήσουν μέρος των κοινοτικών πόρων των Διαρθρωτικών Ταμείων που προορίζονται για τις ΜΜΕ μέσα από την εφαρμογή χρηματοοικονομικών προϊόντων, ειδικά σχεδιασμένων για αυτές (δάνεια, επιχειρηματικά κεφάλαια – venture capital, συστήματα εγγύησης δανείων κλπ). Στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας JEREMIE, η χρηματοδότηση χορηγείται μέσω χρηματοπιστωτικών διαμεσολαβητών (financial intermediaries) οι οποίοι μπορεί να είναι τράπεζες, επενδυτικά ταμεία και άλλα.

Η Πρωτοβουλία JEREMIE λειτουργεί μέσω ενός Ειδικού Ταμείου (Holding Fund) του οποίου τη διαχείριση στην Κύπρο έχει αναλάβει το ΕΤΕ. Το Νοέμβριο του 2007 υπογράφτηκε σχετικό Μνημόνιο Συνεργασίας για την εφαρμογή της Πρωτοβουλίας JEREMIE στη Κύπρο και μετά από μία σειρά διαπραγματεύσεων της Κυπριακής Κυβέρνησης με το ΕΤΕ, οι δύο πλευρές προχώρησαν στην υπογραφή Χρηματοδοτικής Συμφωνίας ύψους €20 εκ. τον Απρίλιο του 2009.

Το ΕΤΕ, σε συνεργασία με τοπικά Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα, θα έχει την ευθύνη για το σχεδιασμό και την εφαρμογή κατάλληλων χρηματοοικονομικών προϊόντων για τη στήριξη επιλέξιμων ΜΜΕ.

 

 

Ενημερωτικό υλικό: 

Ενημερωτικό Σημείωμα: Η Πρωτοβουλία JEREMIE στην Κύπρο 
   
Ενημερωτικό Σημείωμα:Χρηματοδοτική Συμφωνία για την Πρωτοβουλία JEREMIE στην Κύπρο   

JeremieCyprus - KeyPrinciples

Ενημερωτικό έντυπο «Ανοίγουμε νέο κεφάλαιο στην οικονομία με το συγχρηματοδοτικό προϊόν JEREMIE, για στήριξη των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων»
Ενημερωτικό έντυπο «Συνεχίζουμε να δίνουμε ώθηση στην οικονομία με το 2 ο συγχρηματοδοτικό προϊόν JEREMIE, για στήριξη των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων»
Σήμερα, κάνω μία νέα αρχή, με Δάνειο για Επιχειρήσεις. Ναι, από την Τράπεζα Κύπρου,  Δεκ. 2013

Εκδηλώσεις Πληροφόρησης:

 Εκδήλωση για την Πρωτοβουλία JEREMIE - 9 Ιουλίου 2009 

Κοινή Διάσκεψη Τύπου για την Πρωτοβουλία JEREMIE “Η Εφαρμογή της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας JEREMIE στην Κύπρο Προϊόντα χρηματοδότησης JEREMIE για την ενίσχυση των Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων μέσω της Τράπεζας Κύπρου”, 9 Ιουνίου 2011 

Προσκλήσεις:


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ JEREMIE - 25 Φεβρουαρίου 2010

       Διευκρινήσεις σχετικά με την 1η ΠΥΠ για το JEREMIE (JER – 008/2010/1) 

    Ενημερωτικό σημείωμα προς Χρηματοπιστωτικούς Διαμεσολαβητές για το «Σχέδιο για Δανειοδότηση με Συγχρηματοδότηση» (FRSP) της Πρωτοβουλίας JEREMIE – NEW (5 February 2013)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ JEREMIE, 2 ο ΠΡΟΪΟΝ (“FLPG”) – 30 Αυγούστου 2010 

Ανακοινώσεις Τύπου:

1η Συνεδρία Ειδικού Συμβουλίου για την Πρωτοβουλία JEREMIE - 13 Οκτωβρίου 2009 

Υπογραφή Συμφωνίας μεταξύ της Τράπεζας Κύπρου και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων για το 1ο προϊόν της Πρωτοβουλίας JEREMIE - 30 Σεπτεμβρίου 2010

Yπογραφή Συμβολαίων για Παραχώρηση Εγγυήσεων μεταξύ της Τράπεζας Κύπρου και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων, στα πλαίσια της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας JEREMIE

Πρόσθετα κεφάλαια €7,75 εκ. στο 1ο προϊόν FRSP της Πρωτοβουλίας JEREMIE – 5 Φεβρουαρίου 2013

Νέα & Εκδηλώσεις

18/6/2015: 9η Συνεδρία Επιτροπής Παρακολούθησης ΕΠ 2007-2013
Η Γενική Διεύθυνση, Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης, ως Διαχειριστική Αρχή των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων [..]

26/2/2015: Προκήρυξη Διαγωνισμού
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σήμερα το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Κύπρου «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή 2014-2020».
25/2/2015: Έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή 2014-2020» ύψους €163εκ.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σήμερα το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Κύπρου «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή 2014-2020».
16/12/2014: Έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020 ύψους €661εκ.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σήμερα το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Κύπρου για την Ανταγωνιστικότητα και την[...]

παραπομπή σε όλα τα νέα
Συνεδρίες

25/06/2014 - Συνεδρία Επιτροπής Παρακολούθησης
Η Γενική Διεύθυνση, Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και ...

21/06/2013 - Συνεδρία Επιτροπής Παρακολούθησης
Το Γραφείο Προγραμματισμού, ως Διαχειριστική Αρχή των ...

παραπομπή στις συνεδρίες
 
Αναζήτηση
 
Ο Διαδικτυακός Τόπος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το
Πνευματικά δικαιώματα © Γραφείο Προγραμματισμού 2012
  Designed and Developed by eBOS Technologies