Ελληνικά English
Οικοσελίδα
Χρήσιμες Συνδέσεις
Επικοινωνία
Εκτύπωση Σελίδας

Χρήσιμες Συνδέσεις

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Γενική Διεύθυνση Περιφεριακής Πολιτικής
http://ec.europa.eu/regional_policy/index_en.htm

Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ίσων Ευκαιριών
http://ec.europa.eu/social/home.jsp?langId=en

Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)
http://ec.europa.eu/dgs/employment_social/index_en.htm


ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ»  

Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης
http://www.dgepcd.gov.cy/

Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού – Μονάδα Ευρωπαϊκής Ένωσης
http://www.mcit.gov.cy/mcit/mcit.nsf/dmleu_gr/dmleu_gr?OpenDocument

 Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων – Μονάδα Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου
http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/mlsi.nsf/All/A3B7D426757A7BD9C2256F630037A706?OpenDocument

Υπουργείο Εσωτερικών – Διαρθρωτικά Ταμεία
http://moi.gov.cy/index.php?ac=51&l=2

Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων
http://www.mcw.gov.cy/mcw/mcw.nsf/dmlindex_gr/dmlindex_gr?OpenDocument

Κέντρο Παραγωγικότητας
http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/kepa/kepa.nsf/DMLeuropean_projects_gr/DMLeuropean_projects
_gr?OpenDocument

Τμήμα Εργασίας
http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dl/dl.nsf/dmlindex_gr/dmlindex_gr?OpenDocument

Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως
http://www.moi.gov.cy/moi/tph/tph.nsf/DMLindex_gr/DMLindex_gr?OpenDocument

Ιστοχώρος Σχεδίου Χορηγιών Αγροτουρισμού του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως
http://www.moi.gov.cy/tph/rural-tourism


Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας
http://research.org.cy/EL/int_cooperation/index.html

Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού
http://www.visitcyprus.biz/ctoweb/ctowebtradesection.nsf/

Γενικό Λογιστήριο (Αρχή Πιστοποίησης)
http://www.treasury.gov.cy/treasury/treasury.nsf/circulars_gr?OpenForm  

Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου (Αρχή Ελέγχου)
http://www01.intranet.gov.cy/public/internalaudit/internalaudit.nsf/dmlIndex_gr/dmlIndex_gr?OpenDocumentΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα – Κύπρος
www.interreg.gr

Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Μεσογειακής Λεκάνης ( ENPI MED Sea Basin)
www.enpicbcmed.eu 

Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας Μεσογειακού Χώρου (MED)
www.programmemed.eu

Πρόγραμμα Διαπεριφερειακής Συνεργασίας INTERREG IV C
www.interreg4c.net

Νέα & Εκδηλώσεις

18/6/2015: 9η Συνεδρία Επιτροπής Παρακολούθησης ΕΠ 2007-2013
Η Γενική Διεύθυνση, Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης, ως Διαχειριστική Αρχή των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων [..]

26/2/2015: Προκήρυξη Διαγωνισμού
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σήμερα το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Κύπρου «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή 2014-2020».
25/2/2015: Έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή 2014-2020» ύψους €163εκ.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σήμερα το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Κύπρου «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή 2014-2020».
16/12/2014: Έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020 ύψους €661εκ.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σήμερα το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Κύπρου για την Ανταγωνιστικότητα και την[...]

παραπομπή σε όλα τα νέα
Συνεδρίες

25/06/2014 - Συνεδρία Επιτροπής Παρακολούθησης
Η Γενική Διεύθυνση, Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και ...

21/06/2013 - Συνεδρία Επιτροπής Παρακολούθησης
Το Γραφείο Προγραμματισμού, ως Διαχειριστική Αρχή των ...

παραπομπή στις συνεδρίες
 
Αναζήτηση
 
Ο Διαδικτυακός Τόπος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το
Πνευματικά δικαιώματα © Γραφείο Προγραμματισμού 2012
  Designed and Developed by eBOS Technologies