Ελληνικά English
Οικοσελίδα
Χρήσιμες Συνδέσεις
Επικοινωνία
Εκτύπωση Σελίδας

Προσκαλείστε στο Σεμινάριο που διοργανώνει το Γραφείο Προγραμματισμού σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με τίτλο «Simplified Cost Options». Το εν λόγω Σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, 20 Σεπτεμβρίου 2013 στη Λευκωσία (σχετικό πρόγραμμα και χώρος διεξαγωγής θα σας σταλούν σε μεταγενέστερο στάδιο). Παρακαλώ όπως μου αποστείλετε τυχόν ερωτήματα (στα αγγλικά) που θα θέλατε να υποβληθούν στους εμπειρογνώμονες κατά την διάρκεια του σεμιναρίου, ούτως ώστε να μπορέσω να τους τα μεταβιβάσω από προηγουμένως. 

2. Για δήλωση συμμετοχής παρακαλείστε όπως συμπληρώσετε το έντυπο που επισυνάπτεται και μου το αποστείλετε το αργότερο μέχρι την Τρίτη, 20 Αυγούστου 2013. 

3. Επισυνάπτονται οι τελευταίοι Γενικοί Κανονισμοί στους οποίους περιγράφονται οι κανόνες για τα Simplified Cost Options.

 
Πρόσκληση / 'Αλλο Υλικό
Νέα & Εκδηλώσεις

18/6/2015: 9η Συνεδρία Επιτροπής Παρακολούθησης ΕΠ 2007-2013
Η Γενική Διεύθυνση, Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης, ως Διαχειριστική Αρχή των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων [..]

26/2/2015: Προκήρυξη Διαγωνισμού
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σήμερα το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Κύπρου «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή 2014-2020».
25/2/2015: Έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή 2014-2020» ύψους €163εκ.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σήμερα το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Κύπρου «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή 2014-2020».
16/12/2014: Έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020 ύψους €661εκ.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σήμερα το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Κύπρου για την Ανταγωνιστικότητα και την[...]

παραπομπή σε όλα τα νέα
Συνεδρίες

25/06/2014 - Συνεδρία Επιτροπής Παρακολούθησης
Η Γενική Διεύθυνση, Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και ...

21/06/2013 - Συνεδρία Επιτροπής Παρακολούθησης
Το Γραφείο Προγραμματισμού, ως Διαχειριστική Αρχή των ...

παραπομπή στις συνεδρίες
 
Αναζήτηση
 
Ο Διαδικτυακός Τόπος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το
Πνευματικά δικαιώματα © Γραφείο Προγραμματισμού 2012
  Designed and Developed by eBOS Technologies