Ελληνικά English
Οικοσελίδα
Χρήσιμες Συνδέσεις
Επικοινωνία
Εκτύπωση Σελίδας
Παραπομπή σε όλα τα Νέα

Subject:25/2/2015: Έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή 2014-2020» ύψους €163εκ.
25/2/2015: Έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή 2014-2020» ύψους €163εκ.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σήμερα το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Κύπρου «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή 2014-2020». Ο συνολικός προϋπολογισμός του Προγράμματος ανέρχεται στα €163εκ., εκ των οποίων τα €129εκ. θα προέλθουν από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), τα €11,5εκ. από την Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ), ενώ το υπόλοιπο ποσό θα καταβληθεί από εθνικούς πόρους. Σημειώνεται ότι, το ποσοστό συγχρηματοδότησης του Προγράμματος από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ανέρχεται στο 85%, ενώ για την Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων η συγχρηματοδότηση ανέρχεται στο 100%. 

Το 57% του συνολικού προϋπολογισμού του Προγράμματος θα διατεθεί για την προώθηση της απασχόλησης, με ιδιαίτερη έμφαση στην ηλικιακή ομάδα των νέων 15-29 ετών, οι οποίοι βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης, καθώς και στον εκσυγχρονισμό της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης. Το 19% των πόρων θα διατεθεί για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, με στόχο την κοινωνική ενσωμάτωση ευάλωτων ομάδων πληθυσμού, περιλαμβανομένων ατόμων με αναπηρία. Για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού θα διατεθεί επίσης ποσοστό ύψους 19% με στόχο τη σύζευξη των δεξιοτήτων με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας, ενώ το 4% των πόρων θα διατεθεί για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης.

Παράλληλα, το Πρόγραμμα θα συμβάλει στην επίτευξη των εθνικών στόχων της Κύπρου που περιλαμβάνονται στο Εθνικό Μεταρρυθμιστικό Πρόγραμμα για τη Στρατηγική «Ευρώπη 2020» για την απασχόληση και τη μείωση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού.

 Για να δείτε ολόκληρο το κείμενο του Επιχειρησιακού Προγράμματος πατήστε εδώ

Νέα & Εκδηλώσεις

18/6/2015: 9η Συνεδρία Επιτροπής Παρακολούθησης ΕΠ 2007-2013
Η Γενική Διεύθυνση, Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης, ως Διαχειριστική Αρχή των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων [..]

26/2/2015: Προκήρυξη Διαγωνισμού
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σήμερα το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Κύπρου «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή 2014-2020».
25/2/2015: Έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή 2014-2020» ύψους €163εκ.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σήμερα το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Κύπρου «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή 2014-2020».
16/12/2014: Έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020 ύψους €661εκ.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σήμερα το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Κύπρου για την Ανταγωνιστικότητα και την[...]

παραπομπή σε όλα τα νέα
Συνεδρίες

25/06/2014 - Συνεδρία Επιτροπής Παρακολούθησης
Η Γενική Διεύθυνση, Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και ...

21/06/2013 - Συνεδρία Επιτροπής Παρακολούθησης
Το Γραφείο Προγραμματισμού, ως Διαχειριστική Αρχή των ...

παραπομπή στις συνεδρίες
 
Αναζήτηση
 
Ο Διαδικτυακός Τόπος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το
Πνευματικά δικαιώματα © Γραφείο Προγραμματισμού 2012
  Designed and Developed by eBOS Technologies