Ελληνικά English
Οικοσελίδα
Χρήσιμες Συνδέσεις
Επικοινωνία
Εκτύπωση Σελίδας

 News


Date Title
18/06/2015 18/6/2015: 9η Συνεδρία Επιτροπής Παρακολούθησης ΕΠ 2007-2013
26/02/2015 26/2/2015: Προκήρυξη Διαγωνισμού
25/02/2015 25/2/2015: Έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή 2014-2020» ύψους €163εκ.
16/12/2014 16/12/2014: Έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020 ύψους €661εκ.
24/06/2014 24/6/2014: Δημοσιογραφική Διάσκεψη για την Ανακοίνωση της Έγκρισης της Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης 2014–2020 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
20/06/2014 20/6/2014: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκρίνει «συμφωνία εταιρικής σχέσης»
16/06/2014 12/6/2014: Διαγωνισμός Φωτογραφίας «Η Ευρώπη στην Περιοχή μου»
05/06/2014 5/6/2014: Γνωστοποίηση υποβολής της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
07/12/2013 7/12/2013 - Έναρξη Ετήσιων Εκδηλώσεων Πληροφόρησης 2013 για τα Επιχειρησιακά Προγράμματα
04/12/2013 4/12/2013 - Δημοσιογραφική Διάσκεψη για Ανακοίνωση Έναρξης Εκδηλώσεων Πληροφόρησης
05/02/2013 5/2/2013 - Πρόσθετα κεφάλαια €7,75 εκ. στο 1ο προϊόν FRSP της Πρωτοβουλίας JEREMIE
12/12/2012 12/12/2012 Προκήρυξη Σύμβασης
06/12/2012 06/12/2012-Παιχνίδι / Διαγωνισμός στη σελίδα των Διαρθρωτικών Ταμείων της ΕΕ στην Κύπρο στο Facebook
03/12/2012 6-7 και 13-14 Δεκεμβρίου 2012 - Ετήσιες Εκδηλώσεις Πληροφόρησης 2012
09/07/2012 09/07/2012 - Διαγωνισμός Φωτογραφίας «Η Ευρώπη στην περιοχή μου»
24/02/2012 24/02/2012 - Εκδήλωση για Παρουσίαση των Προτάσεων για τη Nέα Πολιτική Συνοχής της ΕΕ
15/11/2011 15-17/11/2011 - OPEN DAYS 2011
12/10/2011 12/10/2011 - 30th Meeting of Informal Network of ESF Information Officers (ΙΝΙΟ)
09/06/2011 09/06/2011 - Κοινή Διάσκεψη Τύπου για την Πρωτοβουλία JEREMIE
19/04/2011 Πρωτοβουλία JEREMIE
18/04/2011 Διόρθωση Εγγράφων Διαγωνισμού
05/04/2011 Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων
05/04/2011 Προκήρυξη Διαγωνισμού
15/03/2011 Προκήρυξη Διαγωνισμού
15/03/2011 Εγκύκλιος Ένταξης
16/02/2011 Πρόσκληση Υποβολής αιτήσεων
02/02/2011 Έκθεση Φωτογραφίας στη Λάρνακα
25/01/2011 Έκθεση Φωτογραφίας στη Λεμεσό
10/01/2011 Έκθεση Φωτογραφίας στην Πάφο
07/12/2010 Εγκαίνια Έκθεσης Φωτογραφίας
25/10/2010 Κοινοτική Πρωτοβουλία JASPERS
15/10/2010 Σχέδιο Κινήτρων για απασχόληση ατόμων με αναπηρίες
15/10/2010 Έκτακτο Σχέδιο Κινήτρων για Απασχόληση Ανέργων
30/09/2010 Κοινοτική Πρωτοβουλία JEREMIE
10/09/2010 Πρόσκληση για Συμμετοχή στο Πρόγραμμα Απόκτησης Εργασιακής Πείρας για Ανέργους στην επαρχία Πάφου
30/08/2010 Κοινοτική Πρωτοβουλία JEREMIE
24/08/2010 Επιδοτούμενα Προγράμματα Κατάρτισης Ανέργων
24/08/2010 Επιδοτούμενα Προγράμματα Επαγγελματικής Κατάρτισης οικονομικά αδρανούς γυναικείου δυναμικού
08/07/2010 Πρόσκληση Σχεδίου Χορηγιών «Κίνητρα για Πρόσληψη Ατόμων με Αναπηρία
08/07/2010 Πρόσκληση Σχέδιο παροχής κινήτρων για πρόσληψη ατόμων που ανήκουν στις ευπαθείς κοινωνικά ομάδες του πληθυσμού
04/06/2010 Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων Κατασκευή και λειτουργία πολυλειτουργικού έργου για τη διοργάνωση πολιτιστικών και συναφών εκδηλώσεων.
14/05/2010 Σχέδιο Χορηγιών για Ένταξη στην Απασχόληση με Ευέλικτες Ρυθμίσεις
06/05/2010 Επιδοτούμενα Προγράμματα Κατάρτισης για Ανέργους
21/04/2010 Evaluation of the Indicators of the Operational Programmes
21/04/2010 Επιδοτούμενα Προγράμματα Επαγγελματικής Κατάρτισης
20/04/2010 Επιδοτούμενα Προγράμματα Επαγγελματικής Κατάρτισης για Ανέργους
16/04/2010 Evaluation of the Indicators of the Operational Programmes
16/04/2010 Επιδοτούμενα Προγράμματα Επαγγελματικής Κατάρτισης
08/04/2010 Πρόσκληση Έκτακτου Σχεδίου Επιχορήγησης Επιχειρήσε
15/03/2010 Εγκύκλιος Αρχής Πιστοποίησης για την ενημέρωση και
25/02/2010 Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων για την Κοινοτική Πρωτοβουλίας JEREMIE
16/02/2010 Εκπαιδευτικά Σεμινάρια Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού
03/02/2010 Εγκύκλιος για την «Παρακολούθηση της Πορείας Υλοποίησης Σχεδίων Χορηγιών και Έργων
25/01/2010 Σεμινάρια Διαχειριστικής Αρχής
11/01/2010 Εθνική Στρατηγική Έκθεση 2009
11/12/2009 Προσχέδιο Μελέτης για την εκ των υστέρων αποτίμηση
08/12/2009 Εκδήλωση Πληροφόρησης για τα Διαρθρωτικά Ταμεία και το Ταμείο Συνοχής στην Κύπρο με τίτλο «Χτίζοντας για το Μέλλον».
26/11/2009 Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων για τα Έργα Τεχνικής
26/11/2009 Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων για Τεχνική Υποστήριξ
16/11/2009 Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων
16/11/2009 Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων από Μονάδα ΕΚΤ προς Υ
16/11/2009 Τροποποίηση Παραρτημάτων
16/11/2009 Εκδήλωση Πληροφόρησης
05/11/2009 Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων
02/09/2009 Workshop
12/08/2009 European Institute of Public Administration
09/07/2009 Κοινοτική Πρωτοβουλία JEREMIE
08/07/2009 Προκήρυξη ΔΕΣΜΗΣ Προγραμμάτων για Έρευνα, Τεχνολογική
26/06/2009 Σεμινάριο Διαχειριστικής Αρχής
12/06/2009 Εγκύκλιος για τη Διαδρομή Ελέγχου
04/06/2009 Πρόσκληση Προκήρυξης Σχεδίου για Επιχορήγηση
12/05/2009 Κοινοτική Πρωτοβουλία JEREMIE
22/04/2009 Έγκριση Σχεδίου Επικοινωνίας από Ευρωπαϊκή Επιτροπή
07/04/2009 SEMINAR
03/04/2009 Εγκύκλιος Διαχειριστικής Αρχής προς Ενδιάμεσους Φο
02/04/2009 Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων στα πλαίσια του Επιχε
27/02/2009 Εγκύκλιος για τον υπολογισμό του επιλέξιμου κόστου
26/02/2009 Εγκύκλιος για Δημοσιοποίηση Καταλόγου Δικαιούχων
26/02/2009 Οδηγός για τη Διενέργεια Δράσεων Πληροφόρησης κα Δημοσιότητας
01/12/2008 Ανακοίνωση Σχεδίου Κινήτρων
14/11/2008 ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΗΣ ΝΤΕΝΙΣ ΣΟΡΑΣΙΟ
17/10/2008 Εκδήλωση για τα Διαρθρωτικά Ταμεία και το Ταμείο Σ
15/10/2008 Εκδήλωση για τα Διαρθρωτικά Ταμεία και το Ταμείο Συνοχής στην Κύπρο
26/09/2008 Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών
27/06/2008 Νέος Δικτυακός Τόπος για τα Διαρθρωτικά Ταμεία και το Ταμείο Συνοχής της ΕΕ
Νέα & Εκδηλώσεις

18/6/2015: 9η Συνεδρία Επιτροπής Παρακολούθησης ΕΠ 2007-2013
Η Γενική Διεύθυνση, Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης, ως Διαχειριστική Αρχή των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων [..]

26/2/2015: Προκήρυξη Διαγωνισμού
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σήμερα το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Κύπρου «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή 2014-2020».
25/2/2015: Έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή 2014-2020» ύψους €163εκ.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σήμερα το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Κύπρου «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή 2014-2020».
16/12/2014: Έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020 ύψους €661εκ.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σήμερα το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Κύπρου για την Ανταγωνιστικότητα και την[...]

παραπομπή σε όλα τα νέα
Συνεδρίες

25/06/2014 - Συνεδρία Επιτροπής Παρακολούθησης
Η Γενική Διεύθυνση, Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και ...

21/06/2013 - Συνεδρία Επιτροπής Παρακολούθησης
Το Γραφείο Προγραμματισμού, ως Διαχειριστική Αρχή των ...

παραπομπή στις συνεδρίες
 
Αναζήτηση
 
Ο Διαδικτυακός Τόπος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το
Πνευματικά δικαιώματα © Γραφείο Προγραμματισμού 2012
  Designed and Developed by eBOS Technologies