Ελληνικά English
flash
Οικοσελίδα
Χρήσιμες Συνδέσεις
Επικοινωνία
Εκτύπωση Σελίδας
Καλωσορίσατε στην Ιστοσελίδα των Διαρθρωτικών Ταμείων
και του Ταμείου Συνοχής της ΕΕ
στην Κύπρο
Την περίοδο 2007-2013 η Κύπρος θα ενισχυθεί με σημαντικούς πόρους από τα Διαρθρωτικά Ταμεία και το Ταμείο Συνοχής στα πλαίσια της Πολιτικής Συνοχής της ΕΕ. Η Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης (ΓΔ ΕΠΣΑ), ως η Διαχειριστική Αρχή των εν λόγω Ταμείων, έχει τη γενική ευθύνη για τη διαχείριση και αξιοποίηση των πόρων που θα διατεθούν, ενώ για την υλοποίηση, παρακολούθηση και έλεγχο των Προγραμμάτων και έργων που θα συγχρηματοδοτηθούν εμπλέκονται και άλλοι φορείς του δημόσιου τομέα.

Ο ιστοχώρος παρέχει μια πλήρη πληροφόρηση γύρω από όλες τις δραστηριότητες που αφορούν στην αξιοποίηση των κονδυλίων που προέρχονται από τα εν λόγω Ταμεία της ΕΕ
. Ο ιστοχώρος απευθύνεται τόσο προς τον κάθε ενδιαφερόμενο πολίτη, όσο και προς τις επιχειρήσεις, οργανισμούς και δημόσιες υπηρεσίες. Μέσα από ένα φιλικό σχεδιασμό ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να πλοηγηθεί και να εντοπίσει τη πληροφορία που τον ενδιαφέρει.

Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να βρει στον ιστοχώρο πληροφορίες για το όλο πλαίσιο που διέπει την αξιοποίηση των κονδυλίων των αναφερόμενων Ταμείων της ΕΕ, χρήσιμα έγγραφα, προσκλήσεις υποβολής προτάσεων, εγκεκριμένα έργα καθώς και πηγές πρόσθετης ενημέρωσης.

 

 

Σχέδια Χορηγιών προς Ιδιωτικό Τομέα 

 

 

Σύνδεση με Ολοκληρωμένο
Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ)

 

 

Νέα & Εκδηλώσεις

18/6/2015: 9η Συνεδρία Επιτροπής Παρακολούθησης ΕΠ 2007-2013
Η Γενική Διεύθυνση, Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης, ως Διαχειριστική Αρχή των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων [..]

26/2/2015: Προκήρυξη Διαγωνισμού
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σήμερα το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Κύπρου «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή 2014-2020».
25/2/2015: Έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή 2014-2020» ύψους €163εκ.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σήμερα το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Κύπρου «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή 2014-2020».
16/12/2014: Έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020 ύψους €661εκ.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σήμερα το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Κύπρου για την Ανταγωνιστικότητα και την[...]

παραπομπή σε όλα τα νέα
Συνεδρίες

25/06/2014 - Συνεδρία Επιτροπής Παρακολούθησης
Η Γενική Διεύθυνση, Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και ...

21/06/2013 - Συνεδρία Επιτροπής Παρακολούθησης
Το Γραφείο Προγραμματισμού, ως Διαχειριστική Αρχή των ...

παραπομπή στις συνεδρίες
 
Αναζήτηση
 
Ο Διαδικτυακός Τόπος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το
Πνευματικά δικαιώματα © Γραφείο Προγραμματισμού 2012
  Designed and Developed by eBOS Technologies