ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013
ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ MED
ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ENPI
ΔΙΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ INTERREG IVC
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

 

Προγράμματα «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα» και «Απασχόληση, Ανθρώπινο Κεφάλαιο και Κοινωνική Συνοχή»


Οικοσελίδα

Χρήσιμες ΣυνδέσειςΧάρτης ΠλοήγησηςΕπικοινωνία

Εκτύπωση Σελίδας
  
 

Πρόγραμμα Interact II

Το Interact II έχει υποστηρικτικό ρόλο και στοχεύει στην καλύτερη διαχείριση των προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας καθώς και στην κεφαλαιοποίηση των σημαντικών εμπειριών που έχουν αποκτηθεί από τα κράτη μέλη στα πλαίσια της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG III, 2000-06. Το Interact II καλύπτει όλα τα κράτη μέλη καθώς και τη Νορβηγία και Ελβετία.

Η Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος, η Αρχή Πληρωμών και η Γραμματεία βρίσκονται στη Σλοβακία. Λειτουργούν επίσης 4 σημεία επαφής Interact. Την Κύπρο εξυπηρετεί το Σημείο Επαφής Interact της Ισπανίας.

Οι φορείς υλοποίησης του Προγράμματος (beneficiaries) είναι οι φορείς που εμπλέκονται στη Διαχείριση του, και συγκεκριμένα η Διαχειριστική Αρχή και η Κοινή Τεχνική Γραμματεία του Προγράμματος καθώς και τα 4 σημεία επαφής Interact ενώ οι ομάδες-στόχοι (target-groups) είναι οι φορείς, υπεύθυνοι για τη διαχείριση των Προγραμμάτων Συνεργασίας (Διαχειριστικές Αρχές και Κοινές Τεχνικές Γραμματείες, Επιτροπές Παρακολούθησης, Εθνικά Σημεία Επαφής, Αρχές Πιστοποίησης και Αρχές Ελέγχου).

Ως εκ τούτου οι δραστηριότητες του προγράμματος επικεντρώνονται:

-    Στη δημιουργία υλικού διάχυσης γνώσης
-    Στη βελτίωση των διαδικασιών και των εργαλείων εργασίας με σκοπό να επιτευχθεί ένα υψηλό επίπεδο ποιότητας στην εφαρμογή των Προγραμμάτων Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας
-    Στη διάχυση καλών πρακτικών διακυβέρνησης/διαχείρισης προς τις ενδιαφερόμενες ομάδες-στόχους.

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Interact II εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 4 Δεκεμβρίου 2007.

Το Γραφείο Προγραμματισμού έχει ορισθεί ως Εθνικό Σημείο Επαφής για την Κύπρο. Παρακαλώ πατήστε εδώ για να δείτε τον κατάλογο με τα ονόματα των αρμόδιων λειτουργών.

Περισσότερες πληροφορίες για το Πρόγραμμα μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση http://www.interact-eu.net/

   
 

 

Νέα & Εκδηλώσεις


14 Νοεμβρίου 12
Εκδήλωση με τίτλο «Πολιτική Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Τα επιτεύγματα του Προγράμματος INTERREG IVC στην κατεύθυνση της ενσωμάτωσης καλών πρακτικών στα κύρια Επιχειρησιακά Προγράμματα (Mainstream

Πρόγραμμα Διαπεριφερειακής Συνεργασίας INTERREG IVC

12 Νοεμβρίου 12
Προκήρυξη 4ης Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα - Κύπρος 2007-2013

Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα - Κύπρος
17 Σεπτεμβρίου 12
Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας MED

Σεμινάριο ενημέρωσης σε σχέση με την Πρόσκληση Κεφαλαιοποίησης, στη Μασσαλία στις 25 Σεπτεμβρίου
17 Σεπτεμβρίου 12
Spotlight on the Mediterranean Area. Uniting our efforts for the future

Spotlight on the Mediterranean Area. Uniting our efforts for the future

παραπομπή σε όλα τα νέα     

 

Ο Διαδικτυακός Τόπος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής.

Γραφείο Προγραμματισμού – Εθνικό Σημείο Επαφής για τα Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας      Planning Bureau – National Contact Point for European Territorial Cooperation Programmes
Πνευματικά δικαιώματα © Γραφείο Προγραμματισμού 2010 Developed by eBOS Technologies Ltd