Ελληνικά English
flash
Οικοσελίδα
Χρήσιμες Συνδέσεις
Επικοινωνία
Εκτύπωση Σελίδας
Welcome to the EU Structural Funds
and Cohesion Fund Website in Cyprus

During the 2007-2013 period, Cyprus will be granted significant resources from the Structural and Cohesion Funds in context to the EU Cohesion Policy. The Planning Bureau, as the Managing Authority of these Funds in Cyprus, has overall responsibility for the management and exploitation of the resources available. For the implementation, monitoring and controlling of programs and projects to be co-financed , other public sector bodies are also involved.

The website provides comprehensive information on all activities relating to the use of funds derived from EU Structural and Cohesion Funds. The site is addressed to any interested citizen, business, organization or public body. Through a user-friendly design, anyone can navigate and identify information of interest. This website describes the whole framework governing the use of the mentioned EU Funds, provides useful documents, announces calls for proposals, informs of approved projects and leads to additional sources of information.

 

 
 
Calls for Proposals
Open Invitations>>
Information Campaign

 


Grant Schemes for Private Sector

 

 

Link to Managing Information
 System (MIS)

 

 

Νέα & Εκδηλώσεις

7/12/2013 - Έναρξη Ετήσιων Εκδηλώσεων Πληροφόρησης 2013 για τα Επιχειρησιακά Προγράμματα
Έναρξη Ετήσιων Εκδηλώσεων Πληροφόρησης 2013 για τα Επιχειρησιακά Προγράμματα που συγχρηματοδοτούνται από τα Διαρθρωτικά Ταμεία, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας

4/12/2013 - Δημοσιογραφική Διάσκεψη για Ανακοίνωση Έναρξης Εκδηλώσεων Πληροφόρησης
Ανακοίνωση έναρξης Εκδηλώσεων Πληροφόρησης και ενημέρωση για τα συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα
5/2/2013 - Πρόσθετα κεφάλαια €7,75 εκ. στο 1ο προϊόν FRSP της Πρωτοβουλίας JEREMIE
Πρόσθετα κεφάλαια 7.75 εκατ. ευρώ στο «Σχέδιο για Δανειοδότηση με Συγχρηματοδότηση» της Πρωτοβουλίας JEREMIE
12/12/2012 Προκήρυξη Σύμβασης
Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των παρεμβάσεων των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων

παραπομπή σε όλα τα νέα
Συνεδρίες

21/06/2013 - Συνεδρία Επιτροπής Παρακολούθησης
Το Γραφείο Προγραμματισμού, ως Διαχειριστική Αρχή των ...

20/06/2012 – Συνεδρία Επιτροπής Παρακολούθησης
Το Γραφείο Προγραμματισμού, ως Διαχειριστική Αρχή των ...

παραπομπή στις συνεδρίες
 
Αναζήτηση
 
Ο Διαδικτυακός Τόπος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το
Πνευματικά δικαιώματα © Γραφείο Προγραμματισμού 2012
  Designed and Developed by eBOS Technologies