Search Button
 
   
   
 
Μελέτη εκ των πρότερων αξιολόγησης για τη χρήση χρηματοδοτικών εργαλείων στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων (ΕΔΕΤ)
Στις 28 Ιουλίου 2017 έχει ολοκληρωθεί η μελέτη εκ των πρότερων αξιολόγησης για τη χρήση χρηματοδοτικών εργαλείων στο πλαίσιο των ΕΔΕΤ  - και συγκεκριμένα, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ) «Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020»  - με την υποβολή του τελικού παραδοτέου. Για τη ετοιμασία της εν λόγω μελέτης η Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης, ως Διαχειριστική Αρχή (ΔΑ) των ΕΔΕΤ, υπέγραψε στις 30 Νοεμβρίου 2016 συμφωνία  παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ).

Στόχος της εκ των προτέρων αξιολόγησης ήταν η παροχή εμπεριστατωμένης ανάλυσης και καθοδήγησης προς την ΔΑ αναφορικά με την χρήση χρηματοδοτικών εργαλείων  στα πλαίσια του εν λόγω ΕΠ.  Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε  από την ΕΤΕπ  βασίστηκε στις σχετικές κατευθυντήριες γραμμές που εκδόθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπως αυτές καθορίζονται στο Άρθρο 37 (2) του Κανονισμού Κοινών Διατάξεων (1303/2013).

Μελέτη εκ των πρότερων αξιολόγησης
 
 
Πνευματικά δικαιώματα © ΓΔ ΕΠΣΑ 2015
Designed and Developed by eBOS Technologies