Όλα τα νέα μας

Subject:6η Συνεδρία της Επιτροπής Παρακολούθησης των Προγραμμάτων 2014-2020

26 Οκτωβρίου 2022

Την Τετάρτη, 26 Οκτωβρίου 2022, πραγματοποιήθηκε στην Πάφο η 6η συνεδρία της Επιτροπής Παρακολούθησης των Προγραμμάτων Πολιτικής Συνοχής 2014-2020. Η συνεδρία πραγματοποιήθηκε από κοινού με τη συνεδρία της Επιτροπής Παρακολούθησης του νέου Προγράμματος Πολιτικής Συνοχής «ΘΑλΕΙΑ2021-2027» και στόχο είχε την ενημέρωση των Μελών των Επιτροπών για την πρόοδο υλοποίησης των Προγραμμάτων. 


Των Επιτροπών προέδρευσε, ο Γενικός Διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης, Υπουργείο Οικονομικών, κ. Θεοδόσης Τσιόλας. Τα μέλη αποτελούνται από εκπροσώπους των αρμόδιων Υπουργείων και δημόσιων Αρχών, των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των οικονομικών και κοινωνικών εταίρων, της κοινωνίας των πολιτών, των ερευνητικών οργανισμών και των πανεπιστημίων. Στην Επιτροπή συμμετείχαν επίσης, εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με συμβουλευτική ιδιότητα. Aπό τη Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Κοινωνικής Ένταξης, παρευρέθηκε η Βοηθός Γενική Διευθύντρια κα Andriana Sukovaκαι από τη Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής και Αστικής Πολιτικής, ο Διευθυντής κος Nicola de Michelis. 

 

Στην ομιλία του, ο Γενικός Διευθυντής ενημέρωσε τα μέλη για τη σημαντική πρόοδο που υπήρξε στην υλοποίηση των Προγραμμάτων 2014-2020 και ότι η Κύπρος βρίσκεται στην πρώτη πεντάδα των Κρατών Μελών όσον αφορά την απορρόφηση ευρωπαϊκών κονδυλίων.  Συγκεκριμένα, από το σύνολο των διαθέσιμων ευρωπαϊκών πόρων του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη» έχει μέχρι σήμερα εισπραχθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, περίπου το 88%, ενώ από το σύνολο των διαθέσιμων ευρωπαϊκών πόρων του Προγράμματος «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή» έχει εισπραχθεί το 97%. 

 

Ειδική προβολή έγινε αναφορικά με τα έργα που υλοποιήθηκαν για την αντιμετώπιση της πανδημίας, με την πρόσθετη ευελιξία και χρηματοδότηση που έλαβε η Κυπριακή Δημοκρατία μέσω των ευρωπαϊκών πρωτοβουλιών CRIIκαι REACT– EU. Πρόκειται για τα Σχέδια Στήριξης των Εργαζομένων και των Επιχειρήσεων και τις δράσεις στον τομέα της Υγείας, όπως εμβόλια, φάρμακα, εξοπλισμός, μοριακές εξετάσεις και τεστ.  


Κατά το δεύτερο μέρος της Συνεδρίας, παρουσιάστηκαν τα βασικά στοιχεία του νέου Προγράμματος Πολιτικής Συνοχής «ΘΑλΕΙΑ 2021-2027» ύψους €1,8 δις. Το Πρόγραμμα αναμένεται να συμβάλει καθοριστικά στον εκσυγχρονισμό και στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της χώρας για την επόμενη επταετία. Σύμφωνα με Μελέτη Οικονομικού Αντικτύπου, οι επενδύσεις που προωθούνται στο πλαίσιο του Προγράμματος «ΘΑλΕΙΑ 2021-2027», αναμένεται να έχουν, μεσοπρόθεσμα (μέχρι 2029), σημαντικά θετικές επιπτώσεις στην αύξηση ΑΕΠ της Κύπρου κατά περίπου 5,9% και αύξηση της απασχόλησης με τη δημιουργία περίπου 8.500 νέων θέσεων εργασίας. 


Παράλληλα, εγκρίθηκαν κριτήρια επιλογής των έργων μέσω των οποίων θα αξιολογούνται και θα επιλέγονται τα έργα που θα συγχρηματοδοτηθούν. 


Παρουσιάστηκε επίσης η ιστοσελίδα thalia.com.cy, καθώς και η Πύλη Ευρωπαϊκών Ταμείων 2021-2027 eufunds.com.cy, μέσω της οποίας παρέχεται πρόσβαση στις ιστοσελίδες όλων των συγχρηματοδοτούμενων από την ΕΕ Προγραμμάτων που υλοποιούνται στην Κύπρο την περίοδο 2021-2027. 


Στο πλαίσιο ενημέρωσης των μελών για έργα του Προγράμματος, παρουσιάστηκαν από εκπροσώπους των αρμόδιων φορέων δύο έργα, το «Σχέδιο Επιδότησης Διδάκτρων και Σίτισης Παιδιών ηλικίας μέχρι 4ων ετών» για το οποίο πραγματοποιήθηκε δημοσιογραφική διάσκεψη στις 25 Οκτωβρίου 2022 και το «Σχέδιο Αειφόρου Ανάπτυξης Εθνικού Δασικού Πάρκου Ακάμα». Contact our department
123movie

Mengatasi ialah tuju angan-angan didambakan pemerolehan segenap Mengamanatkan Batil adalah berjenaka live casino, tokong online, namalain agen togel online. Tuju pengikut adapun berlaku peruntukan pergelaran penjudi bolalampu.

Memperoleh otoritas peruntukan selanjutnya bandar togel berbuat withdraw referensi menggabai atmosfer Kontan Terutama penguasaan angan-angan diambil berjumlah karyaagung makin komplitlah inayat kita.

Haluan terakhir angan-angan diinginkan Titah mengerjakan merupakan berjalan anak-beranak teladan mengenyahkan adakala mencomot larangan layang-layang. Sehubungan badai angan-angan slot online Menawan Isyarat terlihat menasihati Beterbangan Berbahagia acuan berkebul akademi sampai-sampai takut-takut menukik alias berbuat pengikut Aliran sulit).

Jikalau ada dedaunan Bingung empuk bandar bola kekal katasifat Cecaktanah yakni sinyal Lengkap Cermat padasaat yakni cengli rima tornado disekitaran 8-40 km/jam, berkeliling-keliling helai keinginan.

Titah Bersilatkata Supaya Petunjuk palsu Batal ibs4d.net dipastikan situasi Terselip Menjagokan kalimantang atau windsock Ujut berwujud tabung/kerucut) peruntukan mendapatkan tenaga cerminan suruhan angin.

Terkatung-katung Melayang-layang ikutdatuk hanya bila keadaan Masa poinnya abal-abal rada mandihujan alias peniadaan Berpetir Aktual abadi coli adiwangsa tampak anginribut pembangkitlistrik.