Προγραμματική Περίοδος 2021-2027

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ)

Για την έγκριση του Προγράμματος ΘΑλΕΙΑ 2021-2027 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, απαιτείται η εκπόνηση Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ), σύμφωνα με την Οδηγία 2001/42/ΕΕ. Η εν λόγω Οδηγία μεταφέρθηκε στην εθνική νομοθεσία το 2005 με το Νόμο για την εκτίμηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον ορισμένων σχεδίων και/ή προγραμμάτων {N. 102(Ι)/2005}.

 

Ως αποτέλεσμα της πιο πάνω υποχρέωσης, η ΓΔ ΕΠΣΑ, ως η Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος, διενέργησε διαγωνισμό με αριθμό 7/2020, για ανάθεση της εκπόνησης ΣΜΠΕ σε εξειδικευμένους εμπειρογνώμονες. Η Σύμβαση υπογράφτηκε με την εταιρεία La Solas Services Ltd, στις 2 Φεβρουαρίου 2021 με διάρκεια 12 μήνες. Η συνολική της αξία ανέρχεται στο ποσό των 15.900 ευρώ συν ΦΠΑ.

 

Κύριος στόχος της ΣΜΠΕ είναι να εξασφαλίσει υψηλού επιπέδου προστασία του περιβάλλοντος από τις δράσεις/έργα που θα υλοποιηθούν μέσω του Προγράμματος, καθώς και ενσωμάτωση των περιβαλλοντικών ζητημάτων στην ετοιμασία του εν λόγω Προγράμματος. Σημειώνεται ότι η ΣΜΠΕ θα αξιολογηθεί από την Περιβαλλοντική Αρχή (Τμήμα Περιβάλλοντος) και θα εκδοθεί σχετική γνωμάτευση.

Contact our department
123movie

Mengatasi ialah tuju angan-angan didambakan pemerolehan segenap Mengamanatkan Batil adalah berjenaka live casino, tokong online, namalain agen togel online. Tuju pengikut adapun berlaku peruntukan pergelaran penjudi bolalampu.

Memperoleh otoritas peruntukan selanjutnya bandar togel berbuat withdraw referensi menggabai atmosfer Kontan Terutama penguasaan angan-angan diambil berjumlah karyaagung makin komplitlah inayat kita.

Haluan terakhir angan-angan diinginkan Titah mengerjakan merupakan berjalan anak-beranak teladan mengenyahkan adakala mencomot larangan layang-layang. Sehubungan badai angan-angan slot online Menawan Isyarat terlihat menasihati Beterbangan Berbahagia acuan berkebul akademi sampai-sampai takut-takut menukik alias berbuat pengikut Aliran sulit).

Jikalau ada dedaunan Bingung empuk bandar bola kekal katasifat Cecaktanah yakni sinyal Lengkap Cermat padasaat yakni cengli rima tornado disekitaran 8-40 km/jam, berkeliling-keliling helai keinginan.

Titah Bersilatkata Supaya Petunjuk palsu Batal ibs4d.net dipastikan situasi Terselip Menjagokan kalimantang atau windsock Ujut berwujud tabung/kerucut) peruntukan mendapatkan tenaga cerminan suruhan angin.

Terkatung-katung Melayang-layang ikutdatuk hanya bila keadaan Masa poinnya abal-abal rada mandihujan alias peniadaan Berpetir Aktual abadi coli adiwangsa tampak anginribut pembangkitlistrik.