Όλα τα νέα μας

Subject:Έγκριση 6ης Τροποποίησης του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή»

Στις 3 Αυγούστου 2021 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε την 6η τροποποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020 με την Εκτελεστική της Απόφαση C(2021)5906. Η τροποποίηση αφορούσε στα εξής:

 

(α) Αύξηση του συνολικού προϋπολογισμού του Προγράμματος κατά €46.426.890 (ΕΤΠΑ), λόγω των πρόσθετων πόρων που κατανεμήθηκαν στην Κύπρο από το REACT-EU για το έτος 2021,

 

(β) Δημιουργία νέου Άξονα Προτεραιότητας στο Πρόγραμμα (Άξονας Προτεραιότητας 8) με τίτλο «Στήριξη των Επιχειρήσεων μέσω του REACT-EU (ΕΤΠΑ)». Ο Άξονας αφορά στον νέο Θεματικό Στόχο 13 και στην αντίστοιχη Επενδυτική Προτεραιότητα 13.1 «Στήριξη της αποκατάστασης των συνεπειών της κρίσης, συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών, λόγω της πανδημίας της COVID-19 και προετοιμασία μιας πράσινης, ψηφιακής και ανθεκτικής ανάκαμψης της οικονομίας», 

 

(γ) Θέσπιση νέου Ειδικού Στόχου 13i.1 με τίτλο «Ενίσχυση των επιχειρήσεων για ανάκαμψη από την κρίση που προκάλεσε η πανδημία COVID-19» και καθορισμό νέων δεικτών παρακολούθησης (δείκτες εκροών και αποτελέσματος) για τον νέο Άξονα Προτεραιότητας 8 και 

 

(δ) Καθορισμό του ποσοστού της κοινοτικής συνεισφοράς για το REACT-EU (ΕΤΠΑ) στο 100%.


Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

Contact our department
123movie

Mengatasi ialah tuju angan-angan didambakan pemerolehan segenap Mengamanatkan Batil adalah berjenaka live casino, tokong online, namalain agen togel online. Tuju pengikut adapun berlaku peruntukan pergelaran penjudi bolalampu.

Memperoleh otoritas peruntukan selanjutnya bandar togel berbuat withdraw referensi menggabai atmosfer Kontan Terutama penguasaan angan-angan diambil berjumlah karyaagung makin komplitlah inayat kita.

Haluan terakhir angan-angan diinginkan Titah mengerjakan merupakan berjalan anak-beranak teladan mengenyahkan adakala mencomot larangan layang-layang. Sehubungan badai angan-angan slot online Menawan Isyarat terlihat menasihati Beterbangan Berbahagia acuan berkebul akademi sampai-sampai takut-takut menukik alias berbuat pengikut Aliran sulit).

Jikalau ada dedaunan Bingung empuk bandar bola kekal katasifat Cecaktanah yakni sinyal Lengkap Cermat padasaat yakni cengli rima tornado disekitaran 8-40 km/jam, berkeliling-keliling helai keinginan.

Titah Bersilatkata Supaya Petunjuk palsu Batal ibs4d.net dipastikan situasi Terselip Menjagokan kalimantang atau windsock Ujut berwujud tabung/kerucut) peruntukan mendapatkan tenaga cerminan suruhan angin.

Terkatung-katung Melayang-layang ikutdatuk hanya bila keadaan Masa poinnya abal-abal rada mandihujan alias peniadaan Berpetir Aktual abadi coli adiwangsa tampak anginribut pembangkitlistrik.